svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สร้างถนนสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง บูมไทยแลนด์ริเวียร่า

16 กันยายน 2564

ทช.สร้างถนนสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง คืบหน้า 74% เสริมท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า คาดแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.64

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 - บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทางรวมตลอดโครงการ 9.085 กิโลเมตร งบประมาณ 55 ล้านบาท  ขณะนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 74 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564  โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ทำให้เกิดการกระจายรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเส้นทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รองรับการเดินทางท่องเที่ยวที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับการก่อสร้างเส้นทางสายแยก ทล.4003 - บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง แบ่งเป็นช่วง กม.ที่ 0+310 ถึง 8+125 และ ช่วง กม.ที่ 8+725 ถึง 9+995 เชื่อมเส้นทางหลวงชนบทสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยทำการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร จากเดิมถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร จึงดำเนินการขยายความกว้างของช่องจราจรเป็น 7.00 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร อีกทั้งยังได้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างและทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สร้างถนนสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง บูมไทยแลนด์ริเวียร่า

ทั้งนี้การท่องเที่ยวทางทะเลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศติดชายฝั่งทะเลและมีพื้นที่ชายหาดรวมกันกว่า 800 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดชุมพรนับเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกที่มีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย อาทิ เขาดินสอ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และจุดชมวิวเขามัทรี ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ขยายพื้นที่เศรษฐกิจสู่ชุมชน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

สร้างถนนสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง บูมไทยแลนด์ริเวียร่า