บทสรุปนาฬิกายืมเพื่อน พล.อ.ประวิตร สู่ศาลปกครองกลาง สั่ง ป.ป.ช. เปิดผลสอบ

16 ก.ย. 2564 | 03:03 น.

ฐานเศรษฐกิจ สรุปที่มาที่ไปของปมนาฬิกายืมเพื่อนของ พล.อ.ประวิตร หลังประเด็นนี้กลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของสังคมอีกครั้ง เมื่อศาลปกครองกลาง สั่ง ป.ป.ช. เปิดเผยผลสอบคดีนาฬิกายืมเพื่อน

ก็แดดมันแยงตา “บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงต้องเอามือบังแดด ระหว่างถ่ายรูปหมู่ ครม.ประยุทธ์ 5 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2560

บทสรุปนาฬิกายืมเพื่อน พล.อ.ประวิตร สู่ศาลปกครองกลาง สั่ง ป.ป.ช. เปิดผลสอบ

จนมีคนสังเกตเห็นแหวนเพชรระยิบระยับที่นิ้วมือและนาฬิกาหรู ยี่ห้อริชาร์ดมิลล์ Richard Mille รุ่น RM 029 ราคาอยู่ที่ประมาณเรือนละ 3.6 ล้านบาท บนข้อมือของเขา จนบานปลายสั่นคลอนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

บทสรุปนาฬิกายืมเพื่อน พล.อ.ประวิตร สู่ศาลปกครองกลาง สั่ง ป.ป.ช. เปิดผลสอบ ต่อมาพบว่าไม่ปรากฎในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เจ้าตัวยื่นต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2557 และ 3 ครั้งก่อนหน้านี้ (2551 2554 และ 2555) เป็นจุดเริ่มต้นของวาทะ “นาฬิกายืมเพื่อน”

ตอนนั้นกระแสสังคมตั้งประเด็นสงสัยถึงว่า "นาฬิกาสุดแสนแพงเรือนนี้  พล.อ.ประวิตร ได้รับมาเมื่อใด ซื้อหามาเอง หรือมีใครนำมามอบให้" และนำไปสู่การเผยแพร่ภาพ พล.อ.ประวิตร กับนาฬิกาหรูอีกกว่า 22 เรือน มูลค่าหลายสิบล้านบาท ตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบก

ประเด็นร้อนและอยู่ในความสนใจของประชาชน จึงเป็นที่มาให้ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบ

กว่า 1 ปี สำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงของ "คณะกรรมการ ป.ป.ช." ทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์ดังกระหึ่มเป็นระยะ ว่ามีความล่าช้าและอาจไม่เที่ยงตรงหรือไม่

เพราะในที่สุดแล้ว ป.ป.ช. ก็มีมติ 5:3 ไม่รับพิจารณา “นาฬิกาหรู” เป็นคดี เพราะจากการตรวจสอบเชื่อได้ว่า นาฬิกาทั้ง 22 เรือน พล.อ. ประวิตร ยืมเพื่อนสนิทร่วมรุ่นเซนต์คาเบรียล และเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 ด้วยกันมา  

ซึ่งก็คือ “เสี่ยคราม-นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์” เสียชีวิตไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2560 และได้คืนไปหมดแล้ว

ส่วนแหวนนั้นเป็น "มรดกจากบิดาตกทอดถึงมารดา" ก่อนจะได้รับมาระหว่างดำรงตำแหน่ง กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ พล.อ.ประวิตรหลุดจากคดีนาฬิกาหรู

และทำให้ไม่มีมูลเพียงพอว่า พล.อ.ประวิตร จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น

โดยกรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างน้อยเห็นว่า พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม นอกจากนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แจ้งข้อมูลนาฬิกาจำนวน 22 เรือน ต่อกรมศุลกากรเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ซึ่งต่อมากรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ และได้เรียกเก็บภาษีนำเข้านาฬิกาหรูดังกล่าวแล้ว โดยเมื่อเดือน ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีบุคคลเข้ามายื่นเสียภาษีนำเข้านาฬิกาหรู โดยชำระภาษีนำเข้าเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท

ล่าสุดประเด็นนี้เป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งเมื่อ ศาลปกครองกลาง สั่ง ป.ป.ช. เปิดเผยผลสอบคดีนาฬิกายืมเพื่อน และคำชี้แจงของ พล.อ.ประวิตรทั้ง 4 ครั้ง

โดยศาลปกครองกลาง ได้พิพากษาให้ ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ประกอบด้วย

1. รายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม ป.ป.ช.ในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.คำชี้แจงของ พล.อ.ประวิตร ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ในคดีนี้ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคล และให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเผยใน 15 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดโดยใน

คำพิพากษาบางส่วน ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

เป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 41 และ 59  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ

ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.ให้สิ้นสงสัย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจ ที่ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ   

อย่างไรก็ตาม ทาง ป.ป.ช.ยังสามารถอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่มีคำพิพากษา

ไทม์ไลน์ พล.อ.ประวิตร ปมนาฬิกายืมเพื่อนมา

 • 4 ธ.ค.2560 พล.อ.ประวิตร เอามือบังแดด ระหว่างถ่ายหมู่ ครม.ประยุทธ์ 5
 • 7 ธ.ค.2560 ป.ป.ช.ส่งหนังสือให้ พล.อ.ประวิตร ชี้แจงที่มาของนาฬิกาหรูครั้งแรก โดยขี้ดเส้น 30 วัน
 • 4 ม.ค.2561 ป.ป.ช. ทำหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน 15 วัน โดยมีทั้งประเด็นนาฬิกาและแหวนเพชร
 • 5 ม.ค.2561 ป.ป.ช. เรียก 4 คนนอก แจงปมนาฬิกาเพื่อน ของ พล.อ.ประวิตร
 • 16 ม.ค.2561 พล.อ.ประวิตร ชี้แจงว่านาฬิกายืมเพื่อนมาใส่ แต่คืนไปหมดแล้ว ลั่นพร้อมออกหาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
 • 24 ม.ค 2561 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.ถอนตัวจากการตรวจสอบนาฬิกายืมเพื่อนของพล.อ.ประวิตร อ้างเพื่อความโปร่งใส
 • 28 ม.ค.2561 นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผอ.นิด้าโพล ลาออก หลังผลสำรวจความเห็นเรื่อง “นาฬิกาที่ยืมเพื่อน" เป็นเรื่องบิดเบือนหรือเรื่องจริง
 • 12 ก.พ. 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิจารณ์การครอบครองนาฬิกาหรูของพล.อ. ประวิตร ระหว่างพบปะกับนักเรียนไทยในอังกฤษ
 • 10 พ.ค. 2561 ป.ป.ช. สอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่รอเอกสารจากผู้จำหน่าย
 • 27 ธ.ค. 2561 ป.ป.ช.ลงมติ 5 ต่อ 3 ชี้ พล.อ.ประวิตร ไม่ผิดปมนาฬิกายืมเพื่อน
 • 23 พ.ค.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทวงถามความคืบหน้าและขอข้อมูลการวินิจฉัยกรณีการถือครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร ที่ ป.ป.ช.เคยมีมติเอกฉันท์กรณีแหวนเพชร และมติ 5:3
 • 15 ก.พ. 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส่งจดหมาย EMS ขอให้แห่งชาติ ป.ป.ช. ตรวจสอบ พล.อ.ประวิตร ว่า คืนนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาหมดแล้วหรือไม่
 • 15 ก.ย.2564 ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 2557/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1327/2564  ในคดีที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER  ยื่นฟ้องป.ป.ช.กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูยืมเพื่อนของพล.อ.ประวิตร สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติไม่รับคดีนี้ไว้ไต่สวนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561 

ข้อมูลนาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตร

 1. Rolex 11 เรือน
 2. Patek Philippe 8 เรือน
 3. Richard Mille 3 เรือน
 4. Audemars Pigue 2 เรือน
 5. A. Lange & Sohne  1 เรือน

CSI LA เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อที่ พล.อ.ประวิตร

 • ยี่ห้อ Richard Mille รุ่น RM 029 ราคาประมาณ 3.6 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Richard Mille รุ่น RM 30 ราคาประมาณ 4 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Richard Mille รุ่นRM010 ราคาเริ่มต้น 3.26 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Rolex รุ่น Cosmograph Daytona Ice Blue Dial Platinum ราคาประมาณ 1.9 - 2.4ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Patek Philippe รุ่น 5960/1A ราคาอยู่ที่ 1.5-1.66 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Audemars Piguet รุ่น Royal Oak Chronograph Automatic Blue Dial ราคา 8 แสนบาท
 • ยี่ห้อ Rolex รุ่น 116655BKSRS ราคาประมาณ 8 แสนบาท
 • ยี่ห้อ Patek Phillippe รุ่น 3970 ราคาประมาณ 3.6 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Patek Phillippe รุ่น 5960P ราคาประมาณ 3.12 ล้านบาท
 • ยี่ห้อ Rolex รุ่น Pro Hunter Deepsea Green ราคาประมาณ 8 แสนบาท
 • ยี่ห้อ Rolex รุ่น Rolex Cosmograph Daytona สองสี ทำจากทองคำเหลือง 18K กับ Stainless Steel มูลค่า 554,000 บาท
 • ยี่ห้อ Rolex Yacht-Master Rose Gold 2-Tone Chocolate ขนาด 40มม. ราคาตลาดอยู่ที่ 460,000 บาท
 • ยี่ห้อRolex รุ่น Datejust Oyster 41 สนนราคา 413,000 บาท
 • ยี่ห้อAudemars Piguet Royal Oak Stainless Steel หน้าปัดสีดำ Black Dial ขนาด 44 มม. รหัส 15400ST.OO.1220ST.01 ราคาตลาดอยู่ที่ 580,000 บาท
 • ยี่ห้อ Patek Philippe รุ่น Aquanaut Brown Dial 18k Rose Gold ราคาตลาดอยู่ที่ 1.15 ล้าน
 • ยี่ห้อ Rolex Day-Date 36 ทำด้วยทองคำ18K rose gold - รหัส 118205 ราคาตลาด 1.2 ล้านบาท (สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์)
 • ยี่ห้อ Rolex รุ่น GMT Master ii pepsi ทำจากทองคำขาว 18K ราคาตลาดอยู่ที่ 1.36 ล้านบาท

ผ่าบัญชีทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร

“นาฬิกายืมเพื่อน” ทำให้ พล.อ.ประวิตร ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ ทรัพย์สิน 2 รายการ ทั้งนาฬิกาและแหวนเพรชมีมูลค่าเกิน 200,000 บาทหรือไม่ ได้มาช่วงไหน? ถ้าได้มาช่วงหลังเดือน ก.ย.2557 ก็ไม่ปรากฎในบัญชีทรัพย์สินฯที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ครั้งล่าสุด เพราะจะต้องแจ้งในช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.กลาโหม 

สำนักข่าวอิศรา เคยตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ พล.อ.ประวิตร ตั้งแต่การดำรงตำแหน่งครั้งแรกปี 2551 – 2557 พบข้อมูล 

 • 22 ธ.ค.2551 รับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ มีทรัพย์สินรวม 56,856,005.95 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 25,213,889.95 บาท เงินลงทุน 8,542,116.40 บาท (กองทุน เค พันธบัตรเกาหลี และ เงินลงทุนบริษัทจดทะเบียนในบริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด) ที่ดิน 12,000,000 บาท (2 แปลง เนื้อที่ 4-0-44 ไร่) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,000,000 บาท (บ้าน 1 หลัง) ยานพาหนะ (รถยนต์ 1 คัน) 100,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาท) จำนวน 1,000,000 บาท (เช็คธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธินสั่งจ่าย พล.อ.ประวิตร) ไม่มีหนี้สิน
 • 10 ส.ค.2554 พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินรวม 69,669,416.60 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 36,082,730.40 บาท เงินลงทุน 11,486,686.20 บาท (เงินลงทุนบริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ) ที่ดิน 12,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,000,000 บาท ยานพาหนะ (รถยนต์ 1 คัน) 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น ไม่มีหนี้สิน

เทียบการยื่นบัญชีฯ 2 ครั้ง ทรัพย์สินเพิ่มจำนวน 12,813,410.65 บาท เงินฝากเพิ่มขึ้น 10,868,840.45 บาท เงินลงทุนเพิ่ม 2,944,569.80 บาท

 • 10 ส.ค.2555 พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครบ 1 ปี มีทรัพย์สินรวม 79,063,414.84 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 28,843,256.64 บาท เงินลงทุน 23,120,158.20 บาท ที่ดิน 17,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,000,000 บาท ยานพาหนะ (รถยนต์ 1 คัน) 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น ไม่มีหนี้สิน

เทียบกับการยื่นบัญชีฯกรณีรับตำแหน่งครั้งแรกปี 51 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 22 ,207,408.89 บาท เงินฝากเพิ่มขึ้น 3,629,366.69 บาท เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 14,578,041.80 บาท ที่ดินเพิ่มขึ้น 5,000,000 บาท

 • 4 ก.ย.2557 ตำแหน่ง รองนายกฯ และ รมว.กลาโหมยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 87,373,757.62 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 53,197,562.62 บาท เงินลงทุน 7,076,195.00 บาท ที่ดิน 17,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,000,000 บาท ยานพาหนะ (รถยนต์ 1 คัน) 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น ไม่มีหนี้สิน

เทียบกับการยื่นบัญชีฯกรณีรับตำแหน่งครั้งแรกปี 51 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 30,517,751.67 บาท เงินฝากเพิ่มขึ้น 27,983,672.67 บาท เงินลงทุนลดลง 1,465,921.40 บาท ที่ดินเพิ่มขึ้น 5,000,000 บาท