กลุ่มเซ็นทรัล เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยสีเขียว

15 ก.ย. 2564 เวลา 11:48 น. 49

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิด “ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ” รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 300 เตียง

นายพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดความติดขัดของระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ” (Community Isolation by Central Tham) โดยศูนย์นี้จะรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย การแยกกักตัวในศูนย์พักคอยยังเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเพิ่ม รวมทั้งลดความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อไปสู่คนรอบข้างได้อีกด้วย 

ยุวดี - พิชัย  จิราธิวัฒน์

ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ เริ่มเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมมีการดูแลติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจผลระดับสัญญาชีพ ค่าออกซิเจนในเลือดทุกวัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ พยาบาล รวมถึงจิตอาสา หากคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลง ประสานนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

 

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโรงงานเก่า ย่านพระราม 3 มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ 6,681 ตรม. ให้มีระบบการจัดการตามมาตรฐาน สาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยจํานวน 300 เตียง โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 จะเกี่ยวกับระบบต่างๆ ห้องเวชระเบียน, ห้องสังเกตการณ์, ห้องพักรอ (Observe) และห้องระบบ TELECLINIC (เทเลคลินิก)

กลุ่มเซ็นทรัล เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยสีเขียว

หรือการนําเทคโนโลยี Application ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการตรวจประเมินอาการคัดกรองผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time ชั้น 2-5 จะเป็นที่พักผู้ป่วย โดยแต่ละชั้นจะมีเตียงรองรับชั้นละ 70-80 เตียง แบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน

 

แต่ละวันจะมีคณะแพทย์ของทางรพ. จุฬาลงกรณ์ฯ เป็นที่ปรึกษาในการดูแลและรักษาผู้ป่วย ผ่านทางระบบ TELECLINIC พร้อมจัดหายาให้  ในส่วนของบุคลากรประจำศูนย์พักคอยจะมีทีมพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานอาสาจากบริษัทในเครือที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในการทำหน้าที่ต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในศูนย์พักคอยแห่งนี้

 

ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกคนในศูนย์พักคอย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

 

ส่วนที่ 1 อาหารสำหรับผู้ป่วยจะมาจาก โครงการ Meal for You ที่เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป          (ซีอาร์จี) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จัดส่งอาหารปรุงสุก 3 มื้อทุกวัน จากร้าน    อร่อยดี เปปเปอร์ ลันช์ คัตสึยะ ไทย เทอเรส และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือซีอาร์จีผ่านบริการ “แกร็บเอ็กซ์เพรส” (GrabExpress)

กลุ่มเซ็นทรัล เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยสีเขียว

ส่วนที่ 2 อาหารสำหรับพนักงานอาสาทั้งหมดจะมาจาก ผู้ค้าร้านอาหารที่จำหน่ายให้กับโรงอาหารพนักงาน ทำอาหารปรุงสุกจัดส่งให้ในทุกวัน

 

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ามาอยู่ใน ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ ต้องมีเกณฑ์ดังนี้

 

1.เป็นพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลม

กลุ่มเซ็นทรัล เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยสีเขียว

2.เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีผลตรวจ Antigen test kit ผลเป็นบวก พร้อมกับผลตรวจยืนยันด้วย    RT-PCR 

 

3.ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีภาวะปลอดอักเสบ ไม่ต้องใช้ออกซิเจน (กลุ่มสีเขียว)

 

สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และมีผลตรวจ ATK พร้อมกับผลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อขอเข้ารักษาตัวในศูนย์พักคอย โดยเซ็นทรัล ทำ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง