svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่องศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ รับผู้ป่วยโควิด 400 เตียง

22 สิงหาคม 2564

กทม.จับมือ รฟท.เปิดศูนย์พักคอยฯ โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ ดึงรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ดูแล-รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ราว 400 เตียง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แห่งที่ 3 (Community Isolation : CI) ณ โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร เบื้องต้น กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง แบ่งเป็นชาย 200 เตียง และ หญิง 200 เตียง พร้อมเปิดให้บริการวันนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตด้วย

ส่องศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ รับผู้ป่วยโควิด 400 เตียง

ขณะเดียวกันศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีจุดลงทะเบียน จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น ชุดเครื่องนอน มุ้ง ผ้าเช็ดตัว ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่องศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ รับผู้ป่วยโควิด 400 เตียง

ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 69 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9,190 เตียง โดยมีการยกระดับศูนย์พักคอย 7 แห่ง ให้เป็นศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (Community Isolation Plus : CI Plus) เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเหลืองให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น รองรับผู้ป่วยได้ 990 เตียง  ขณะนี้ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครเปิดรับผู้ป่วยแล้ว 64 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 8,322 เตียง อัตราการครองเตียงขณะนี้ 3,609 เตียง เตียงว่าง 4,713 เตียง โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน มีการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามการประเมินจากแพทย์  ด้านโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,706 เตียง อัตราการครองเตียง 3,428 เตียง คิดเป็นร้อยละ 92.5 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีศูนย์พักคอยแบบ Semi Community Isolation (Semi CI) อีก 28 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยได้ 1,487 เตียง 

ส่องศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ รับผู้ป่วยโควิด 400 เตียง