svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94%

15 กันยายน 2564

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,798 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,117 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,208 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 22 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,420,340 ราย รักษาตัวอยู่ 128,546 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,277,029 ราย เพิ่มขึ้น 14,133 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 14,671 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 144 ราย แยกเป็น เป็นชาย 77 ราย หญิง 67 ราย อายุน่อยสุด 22 ปี สูงสุด 96 ปี อยู่ในกรุงเทพฯ 43 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 106 ราย คิดเป็น 74%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 30 ราย คิดเป็น 20% มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (84) 
 • เบาหวาน (53) 
 • ไขมันในเลือดสูง (37)
 • อ้วน (23)
 • โรคไต (19) 
 • ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 141 : คนรู้จัก 58 ราย  ,ครอบครัว 10 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 70 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย

เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย