svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดรายชื่อรพ. ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโควิดเด็ก" 12-17 ปี โมเดอร์นา

15 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเอกชน เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดสำหรับเด็ก อายุ 12-17 ปี “โมเดอร์นา” หลัง "สไปค์แวกซ์" ขึ้นทะเบียนผ่านอย. แล้ว พร้อมฉีดได้ปี 65

จากจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-18 ปีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายหน่วยงานต้องเร่งเตรียมแผนฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งการอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้ในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 12-17 ปีได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่ว่าจะเป็น "ไฟเซอร์" และล่าสุดวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

 

โดยโมเดอร์นา ยื่นขึ้นทะเบียนยา “สไปค์แว็กซ์” (Spikevax) วัคซีนบรรจุในขวดยา สำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการจองวัคซีนทางเลือก สามารถนำเข้าและฉีดให้บริการได้

         

ทำให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำจำนวนมาก ต่างเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็ก ที่มีอายุ 12 – 17 ปี ซึ่งสามารถจองเพื่อฉีดเป็นวัคซีนเข็ม1 หรือเข็ม 2 หรือจะเป็นวัคซีนเข็ม3 หรือบูสเตอร์โดสก็ได้

 

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดจองวัคซีนโควิดเด็ก 

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดจองและชำระเงิน วัคซีน Spikevax (โมเดอร์นา) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 2 เข็ม 3,300 บาท ผ่านระบบ Online ได้ที่ https://booking.princhealth.com/PSUV-spikevax โดยเบื้องต้น เปิดลงทะเบียนจองเฉพาะ Full dose เท่านั้น โดยราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่มีการปรึกษา หรือ ขอคำวินิจฉัยเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ผู้ที่สั่งจองและโอนเงินแล้วสามารถโอนสิทธิ์แบบ Full dose ให้ผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถแยกขายแบบ Booster dose 2 เข็ม และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด คาดว่าจะพร้อมให้บริการช่วงไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565 และสามารถจองได้แบบ 1:1 เท่านั้น ไม่สามารถใช้จองแบบหลายบุคคลได้

 

 

อย่างไรก็ตามหลังจากหลังจากการจองเสร็จสิ้น ทาง รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้เท่านั้น

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งกำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือกนี้ ยังไม่มีความชัดเจน โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1  ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 

ฉีดกับบำรุงราษฎร์ดีอย่างไร

 

- ฉีดภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และแยกพื้นที่ฉีดเป็นสัดส่วน

 

-  ปลอดภัย

 

-  ฟรี ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

 

-  ดูประวัติการฉีดวัคซีนย้อนหลังได้

 

ผู้สนใจจองได้ที่ https://bit.ly/2X4gpeA หรือ บูธ ที่ร.พ. ชั้น 10 อาคาร A, ชั้น G อาคาร B

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 

วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดสต่อ 1 การซื้อ

 

ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น

 

หลังจากชำระเงินจองแล้ว กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม

 

ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)

 

ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง

 

วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

 

โรงพยาบาลวิภาวดี

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือก Covid 19 Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดี เตรียมการให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด- 19 รอบไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565

 

วัคซีนมีจำนวนจำกัด “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ส่วนการจองวัคซีนโควิด19 ของ สถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ราคา3,300 - 3,300 บาท หมดเขต 15 กันยายน 2564

 

ขณะเดียวกันการจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวโรงพยาบาลจะจำหน่ายแพ็คเก็จ วัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น โดยโรงพยาบาลไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทน ส่วนการชำระเงินผู้ที่สนใจสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) ชำระผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

โรงพยาบาลวิภาวดี

กรณีซื้อผ่านเว็บไซต์เมื่อชำระตัดบัตรเครดิต จะมีอีเมลล์ อัตโนมัติจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต (2C2P) ถือว่าเป็นหลักฐาน หรืออีเมลล์ยืนยันใบจองซื้อ หรือ sms ยืนยันการสั่งซื้อ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเรียบร้อย

 

โดยรพ.จะไม่รับชำระเงินช่องทางอื่นทุกกรณีหลังจากนั้นจะลำดับการฉีดตามวันเวลาที่ชำระเงิน ผู้สนใจควรเก็บหลักฐานการชำระเงินทุกช่องทางไว้แสดงในวันรับบริการ

 

สำหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อวัคซีนโควิด ดังนี้

 

1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว และฉีดตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน

 

2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ (ภายใน 31 มี.ค.65) รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

 

3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้

 

4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น

 

5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

 

6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

 

7.ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

8.โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงพยาบาลนครธน

 

โรงพยาบาลนครธนเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna รอบเพิ่มเติม พร้อมขยายให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถจองฉีดได้ เนื่องจากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุญาตให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีได้แล้ว สำหรับประชาชน หรือ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ต้องการจองฉีดวัคซีน สามารถเช็คเงื่อนไขและรายละเอียดได้ดังนี้

 

วันเวลาจอง - วันเวลาฉีด

โรงพยาบาลนครธน

เริ่มจองตั้งแต่วันนี้ และรอบฉีดวัคซีนคาดว่าจะเป็นเดือน ม.ค.-มี.ค. 65

 

ราคาวัคซีน  1,650 บาท / เข็ม

 

ช่องทางการจองและชำระเงิน

 

จองออนไลน์ผ่านลิงค์ และรอ SMS จัดส่งให้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อชำระเงินผ่านระบบ หรือจองและชำระเงินได้ที่โรงพยาบาลนครธน บริเวณเคาท์เตอร์การเงินชั้น 1 และชั้น 2

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Contact Center  0-2450-9999

 

 

ข้อควรรู้สำหรับการจองวัคซีนโมเดอร์นา

 

1.ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ กรณีเด็กที่ต้องการปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน)

 

 

2.วัคซีนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ รับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนอนึ่งข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี มีดังนี้

 

ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุญาตให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีได้แล้ว (ณ วันที่ 10 ก.ย.64) มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และลดความรุนแรงของอาการของโรคในเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี

 

จากการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93% หลังฉีดเข็มแรก และ 100% หลังฉีดเข็มที่ 2 (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน) ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ โดยมากจะมีอาการน้อยจนถึงปานกลาง อาการที่พบบ่อย ได้แก่ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

 

3.กรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนฉีดให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

 

 

4.เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งจอง หรือ ล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลเสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้

 

ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

รอโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป

 

5.กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้วแต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน

 

6.แพ็กเกจวัคซีนเมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนเงินได้

 

7.ราคานี้สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

8.ลำดับการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาลจะทำการนัดหมาย วัน เวลาให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงพยาบาลวิมุต

 

โรงพยาบาลวิมุต เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โดยระบุว่า ข่าวดี!! ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย อนุมัติให้เด็กช่วงอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ได้แล้ว

 

รพ.วิมุต เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กช่วงอายุ 12-17 ปี (จำนวนจำกัด)

*คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน มค-มิย. 2565)

 

รับสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/tqEyik6mccTai9Gj8 ราคาเข็มละ 1,650 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)    

 

โดยผู้สนใจสามารถจองเข็มละ 1,200 บาท (ชำระส่วนที่เหลือก่อนฉีด)  กรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ ท่านจะได้รับ Link การชำระเงิน (Link มีอายุ 24 ชั่วโมง) กรณีมีผู้จองวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะไม่ได้รับ Link การชำระเงิน

โรงพยาบาลวิมุต

ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้จัดสรรวัคซีน COVID-19 ยี่ห้ออื่นๆให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

"ส่วนการจองวัคซีน COVID-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง"

 

สอบถามข้อมูล :  Moderna Call Center 02-079-0500 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

หรือ Email : [email protected]

 

Line : https://lin.ee/PAqG9d4