ฉีดวัคซีนโควิดเชื้อตายตามด้วยไวรัส เวกเตอร์-mRNA กันสายพันธุ์เดลตาได้ดี

12 ก.ย. 2564 | 02:08 น.

หมอยงเผยการฉีดวัคซีนโควิดชนิดเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วยไวรัส เวกเตอร์ หรือ mRNA สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้เป็นอย่างดี ยันการได้วัคซีนครบ 2 ครบลดความรุนแรงของโรคลงได้ลดอัตราการเสียชีวิต

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19  วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3
หมอยง ระบุว่า เราบุกเบิกและให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนไขว้ ที่มีการกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี
ในทำนองเดียวกันการกระตุ้นเข็มสาม ด้วยวัคซีนต่างชนิด ก็มีผลในการกระตุ้นที่ดีมาก
วัคซีนเชื้อตายจะเป็นวัคซีนปูพื้นหรือรองพื้น แล้วใช้วัคซีนอื่นมาแต่ง

เราจะเห็นว่าการให้วัคซีน 2 เข็ม ตั้งแต่เชื้อตาย  virus Vector  และ mRNA
เชื้อตายภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 100 หน่วย  ไวรัสเวกเตอร์จะอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 หน่วย mRNA จะอยู่ที่ 1,700 หน่วย 
เมื่อกระตุ้นเข็ม 3  ในผู้ที่ได้วัคซีนเชื้อตายมาก่อน 2 ครั้ง ภูมิคุ้มกันจะกระตุ้นขึ้นสูงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไวรัส Vector  หรือ mRNA

โควิด-19 กระกระตุ้นเข็ม 3
การศึกษาของเราระดับภูมิที่สูงมาก สามารถขัดขวางไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตามการได้วัคซีนครบ 2 ครั้งตามกำหนด ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต และเกือบทุกชนิด ในอนาคตคงต้องมีการกระตุ้นครั้งที่ 3
ในลำดับถัดไป  จะแสดงผลการฉีดวัคซีน แล้วติดเชื้อ ภูมิต้านทานขึ้นสูงมากมาก เมื่อเปรียบเทียบ กับการติดเชื้อโดยไม่ได้ฉีดวัคซีน

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามรายงานจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-10 ก.ย. 64 พบว่า มีการฉีดวัคซีนโควิดสะสมแล้วจำนวน 39,631,862 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 26,954,546 ราย ฉีดครบ 2 เข็มจำนวน 12,063,643 ราย และฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 613,673 ราย