“โภคิน-สุดารัตน์”ถกทูตจีนช่วย 3 หมื่นนักศึกษาไทยที่ยังเรียนจบไม่ได้ 

10 ก.ย. 2564 | 15:34 น.

“โภคิน-สุดารัตน์”หารือทูตจีน ร่วมมือแก้ปัญหานักศึกษาไทย 30,000 คน  เดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนยังไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถที่จะจบการศึกษาได้เนื่องด้วย

ดร.โภคิน พลกุล ประธาน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ที่ปรึกษา สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้มีการประชุมร่วมกันท่านทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือต่างๆ โดยได้หยิบยกปัญหาประเด็นนักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 30,000 คน  ที่ประสบปัญหาในการเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อที่จะศึกษาต่อยังไม่ได้

 

ทำให้เกิดปัญหานักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาไม่สามารถที่จะจบการศึกษาได้ เนื่องด้วยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ), นักศึกษาแพทย์ ไม่สามารถเก็บชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติได้,  นักเรียนทุนต้องมีการสอบวัดระดับภาษาจีนประจำสัปดาห์  ตามกำหมดของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่านทูตหาน จื้อเฉียง ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาของนักศึกษาไทย ในประเทศจีน ซึ่งท่านทูตได้ให้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยท่านได้กล่าวว่า ท่านจะได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาของประเทศจีน เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาไทยต่อไป

 

ในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาได้มีนโยบายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียน Online เพื่อที่จะสามารถให้นักศึกษาเข้าถึงการศึกษาในเบื้องต้น โดยนโยบายของทางรัฐบาลจีนจะเร่งการฉีด Vaccine เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาจากทั่วโลกกลับเข้าไปเรียนต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้ง โดยทางท่านทูตหาน จื้อเฉียง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของนักศึกษาไทยในประเทศจีนที่มีจำนวนมาก ซึ่งทางสาธารณะรัฐประชาชนจีนกำลังเร่งหาแผนรับรอง