"ไทยสร้างไทย" หนุนเลิกพรก.ฉุกเฉิน แนะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

07 ก.ย. 2564 | 03:19 น.

"ไทยสร้างไทย" เห็นด้วย รัฐบาลจะประกาศเลิกพรก.ฉุกเฉิน คุมโควิดระบาด ชี้มีกม.โรคติดต่ออยู่แล้ว แนะรัฐบาล 3 ข้อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 7 ก.ย. 2564 พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ ในทางกลับกันกลับส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญได้ส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ หนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.128 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 90.5 ของจีดีพี ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณถึง 195,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1

 

ส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 สูงถึง 8.909 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 55.59 ของจีดีพี โดยกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจของปี 2564 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ฐานะทางการคลังของรัฐบาลจึงเปราะบางอยู่ในระดับที่ถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

รัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่การยึดอำนาจเรื่อยมาจนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน (Domestic Consumption) เป็นลำดับแรก เพราะฐานะทางการคลังของรัฐบาลที่เปราะบางจึงไม่สามารถจะปิดประเทศจำกัดการประกอบอาชีพของประชาชนอีกต่อไปได้ แต่จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ล้นระบบสาธารณสุขปกติ พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้ประกอบการและพนักงานที่ประสงค์จะเปิดบริการให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เพราะบุคคลเหล่านี้จะต้องติดต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงควรทำให้ร้านค้าและผู้ให้บริการปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

\"ไทยสร้างไทย\" หนุนเลิกพรก.ฉุกเฉิน แนะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 เนื่องจากประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ ดังนั้น การจะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในจึงมีปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ (1) การสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชน (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสประกอบการค้าขายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ หาไม่แล้วเงินได้จากการซื้อขายจะไหลไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมด และ (3) รัฐบาลจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เป็นตัวฉุดกำลังซื้อได้อย่างไร ส่วนหากจะพักหนี้รัฐบาลจะดูแลสถาบันการเงินที่จะได้รับผลกระทบอย่างไร

 

พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต 2564/2565 ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อสร้างกำลังซื้อให้กับชาวนาที่มีฐานะยากจนและเป็นกำลังซื้อที่สำคัญของประเทศ