ทำงานอิสระ ม.40 ลดเงินสมทบ 6 เดือน เริ่มต้น 42 บาท คุ้มครองอะไรบ้าง เช็กด่วน

10 กันยายน 2564

คนทำงานอิสระ/แรงงานอิสระ เฮ! ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน เลือกจ่ายได้ 3 แบบ เริ่มต้นเดือนละ 42 บาท คุ้มครองอะไรบ้าง เช็คด่วน

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" คนทำงานอิสระ/แรงงานอิสระ จ่ายเงินสมทบถูกลง ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน ตั้งแต่ สิงหาคม 2564–มกราคม 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก 

ทำงานอิสระ ม.40 ลดเงินสมทบ 6 เดือน เริ่มต้น 42 บาท คุ้มครองอะไรบ้าง เช็กด่วน

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ  42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2  คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ 
จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร
จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน