เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

09 ก.ย. 2564 | 20:30 น.

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เช็คสิทธิเยียวยาทาง www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยารอบแรกครบแล้ว ไม่ได้รับเงินทำอย่างไร ใครบ้างยังไม่ต้องทบทวนสิทธิ ขั้นตอนทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 29 จังหวัดใน 9 ประเภทกิจการ มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล โดยสำนักงานประกันสังคมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนรอบแรกครบแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยารอบแรก ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับคนละ 2,500 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับคนละ 5,000 บาท โดยแยกเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศของศบค.ดังนี้

 • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
 • 16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

กลุ่มตกหล่นรีบเช็คสาเหตุ-วิธีแก้ไข

ทั้งนี้มีผู้ประกันตนที่ตกหล่นรับเงินเยียวยารอบแรกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากโอนเงินไม่สำเร็จ หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ได้รับสิทธิ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบติดต่อธนาคารด่วน

สาเหตุที่ตกหล่น ไม่รับได้รับเยียวยารอบแรก ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น

 • ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง
 • บัญชีปิด บัญชีไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

 • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
 • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
 • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

มาตรา 40 สมัคร-จ่ายสมทบภายใน 24 ส.ค. ไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ แนะหมั่นเช็คสถานะ

กรณี สำนักงานประกันสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค. เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน
ตรวจสอบสิทธิได้ทาง www.sso.go.th   

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

เพจข่าวประกันสังคม โพสต์แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูล จากหน่วยบริการต่างๆ เช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยาจะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องจนถึง 20 กันยายน 64 ซึ่งจะประมวลผลแล้วเสร็จ

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

ทำให้ตอนนี้มีหลายคนเช็คสถานะ

 • จากวันที่ 7 ก.ย.64 ได้สิทธิ เป็น 8 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ
 • หรือจาก 7 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ วันที่ 8 ก.ย.64 ได้สิทธิ

อย่าลืมหมั่นเช็คสถานะของตนเองอีกครั้ง 

หากไม่ได้สิทธิสามารถยื่นทบทวนได้จนถึง 31 ตุลาคม 2564

หากมีการเคาะวันโอนเรียบร้อย จะสามารถเช็ควันโอนเงินของแต่ละท่านได้ในหน้าเช็คสิทธิ คาดว่าโอนภายในเดือนกันยายนนี้

ทบทวนสิทธิเงินเยียวได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.64

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 29 จังหวัด แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ ครบจบทุกมาตราที่นี่

สามารถยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม