เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

09 ก.ย. 2564 | 04:00 น.

เช็คสิทธิ ม.40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่จ่ายเงินสมทบภายใน 24 ส.ค. ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทาง www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูลจากหน่วยบริการต่างๆ แนะหมั่นเช็คสถานะของตนเอง

ความคืบหน้า"มาตรการเยียวยา" กรณี สำนักงานประกันสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค. เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน ตรวจสอบสิทธิได้ทาง www.sso.go.th   

เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย.64 เพจข่าวประกันสังคม โพสต์แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูล จากหน่วยบริการต่างๆ เช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยาจะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องจนถึง 20 กันยายน 64 ซึ่งจะประมวลผลแล้วเสร็จ

เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

ทำให้ตอนนี้มีหลายคนเช็คสถานะ

  • จากวันที่ 7 ก.ย.64 ได้สิทธิ เป็น 8 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ
  • หรือจาก 7 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ วันที่ 8 ก.ย.64 ได้สิทธิ

อย่าลืมหมั่นเช็คสถานะของตนเองอีกครั้ง 

หากไม่ได้สิทธิสามารถยื่นทบทวนได้จนถึง 31 ตุลาคม 2564

หากมีการเคาะวันโอนเรียบร้อย จะสามารถเช็ควันโอนเงินของแต่ละท่านได้ในหน้าเช็คสิทธิ คาดว่าโอนภายในเดือนกันยายนนี้
 

ใครสามารถเช็คสิทธิได้บ้าง

เปิดให้เช็คสิทธิสําหรับกลุ่มจังหวัดดังต่อไปนี้

  1. กลุ่ม 3 จังหวัดเพิ่มเติมที่สมัครและชําระเงินสมทบ วันที่ 1-24 ส.ค.64 ได้แก่ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา 
  2. กลุ่ม 16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและชําระเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

วิธีตรวจสอบสิทธิเยียวยา เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา ดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
  • เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 40) 
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
  • คลิก ค้นหา

เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

 

วิธีทบทวนสิทธิ

มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th รับ 5,000 บ. 19 จังหวัดสีแดงเข้ม จ่ายสมทบ 1-24 ส.ค.

สามารถยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม