เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน

05 ก.ย. 2564 เวลา 21:52 น. 28.5k

โค้งสุดท้าย เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท เช็คไทม์ไลน์ วิธีรับเงิน ทั้งการโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ

โค้งสุดท้ายการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 รวม 11 ล้านคน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีกำหนดการโอนเงินให้หน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 

ขณะนี้หลายโรงเรียนของโรงเรียนเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองแล้ว ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน 

 เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน

นักเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดวันโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4 หน่วยงาน ดังนี้

  • สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
  • กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

 เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน

  • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ. คลิกที่นี่ 
  • นักเรียนที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. คลิกที่นี่
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ทั้งรัฐบาลและเอกชน คลิกที่นี่
  • หากตรวจสอบสิทธิแล้วไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่เบอร์ 1579, สถานศึกษาต้นสังกัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง