จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

04 ก.ย. 2564 เวลา 10:05 น. 90.6k

ทยอยจ่ายแล้ว สำหรับเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2000 บาท ใครยังไม่ได้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่นี่

วันที่ 4 กันยายน 2564 ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท เพื่อบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 รวมแล้ว 11 ล้านคน ที่มีไทม์ไลน์การจ่ายเงินไม่เกินวันที่ 7 กันยายนนี้ 

ล่าสุดพบว่าบางเขตการศึกษา บางโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองแล้ว 

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

นายกิตติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พร้อมนายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการมอบเงินเยียวยานักเรียนแก่ผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาชั้นขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รายละ 2,000 บาท

ล่าสุดได้มีการมอบเงินเยียวยานักเรียนแก่ผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ซึ่งมีนักเรียนได้รับสิทธิ จำนวน 1,609 คน วงเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

นายกิตติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต2 กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้โอนเงินเยียวยามาให้สถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต2 ทั้ง 117 แห่ง ใน 5 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส วงเงิน 58,160,000 บาท ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ปกครอง

และมีข้อสรุปว่าจ่ายเงินสดถึงมือผู้ปกครองโดยตรง เพื่อตัดภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งกับโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับเงิน 2,000 บาทเต็มจำนวน ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

ด้านนายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ระบุ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเด็กนักเรียน จำนวน 1,609 คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจุดรับเงินเยียวยา ทั้งหมด จำนวน 7 จุดตามสายชั้นเรียน รอบบริเวณโรงเรียน และให้ผู้ปกครองแต่ละสายชั้นเดินทางมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันความแออัด 

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

ขณะที่จุดจ่ายเงินเยียวยาจะมีฉากกั้น โดยทั้งครูและปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาในจุดบริการ ซึ่งในทุกสายชั้นเรียน ทำเวลาได้ดี ผู้ปกครองมาตามเวลาที่กำหนด จึงสามารถเว้นระยะห่าง โดยไม่มีความแออัดเกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ สามารถเช็คสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ของลูกหลานตัวเองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ ได้ที่ https://student.edudev.in.th/

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

ขณะที่นักเรียนที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ทั้งคนไทยและต่างชาติ  ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซตื https://opec.go.th/

จ่ายแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ที่นี่

และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ทั้งรัฐบาลและเอกชน ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่  https://www.vec.go.th/

ที่มาข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง