ทางลัด เช็คสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 www.sso.go.th คลิกเดียวจบ

21 ก.ค. 2564 เวลา 9:05 น.910.0k

ทางลัด ตรวจสอบสิทธิลูกจ้าง-นายจ้าง รับเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตครการ ล็อกดาวน์ และการประกาศเคอร์ฟิวผ่าน www.sso.go.th แบบง่ายๆ คลิกเดียวรู้เลยได้สิทธิรับเงินเยียวยาหรือไม่

ความคืบหน้าการจ่างเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ให้แก่ผู้ประกันตน และนายจ้าง ในกิจการ 9 หมวดของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการล็อกดาวน์ และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

คณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ในกิจการ 9 หมวด)จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน เมื่อรวมกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

ส่วนนายจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

อัพเดท: มติครม.ล่าสุด เคาะ "เยียวยาประกันสังคม" อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ สามารถตรวสจสอบเช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

ทางลัด เช็คสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 www.sso.go.th คลิกเดียวจบ

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับลูกจ้าง ม.33

 1. เข้าไปที่เมนนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) ทางลัดคลิกที่นี่
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3.  กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 4. กดค้นหา
 5. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการหรือไม่

เมนูตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับลูกจ้าง

ทางลัด เช็คสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 www.sso.go.th คลิกเดียวจบ

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับนายจ้าง ม.33

 1. เข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) ทางลัดคลิกที่นี่ 
 2. กรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง
 3. กรอก ลำดับที่สาขา
 4. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 5. กดค้นหา
 6. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนใในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการหรือไม่

เมนูตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับนายจ้าง

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยไทม์ไลน์ การโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ว่าผู้ที่จะได้รับเยียวยาต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพ 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ ตามที่ ครม.กำหนดเท่านั้น โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยา 2,500 - 5,000 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ม.39 - 40 เริ่มวันที่ 6 ส.ค. - 15 ส.ค. 2564 ใน 9 ประเภทกิจการ กลุ่มอาชีพที่ได้รับสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์  โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้ 

1. กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ต้องว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย จากการปิดกิจการชั่วคราว จะได้รับเงินชดเชยการว่างงานกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50 % ของรายได้ แต่ไม่เกิน 7,500 บาท แต่กรณีนายจ้างยินดีจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน กลุ่มนี้จะรับเงินเยียวยาก้อนนี้ไม่ได้โดย

นายจ้างหรือเจ้าของกิจการต้องไปลงทะเบียนผ่านระบบ  E- service ของกระทรวงแรงงาน แจ้งลงทะเบียนว่าต้องหยุดกิจการ โดยลูกจ้างต้องกรอกแบบฟอร์ม ชื่อ ข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคาร รวบรวมผ่านนายจ้าง ยื่นแก่สำนักงานประกันสังคมผ่าน e- service

ส่วนนี้ใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม กรณีพื้นที่อื่นที่มีคำสั่งผู้ว่าฯให้ปิด ผู้ประกอบการยื่นเรื่องขอเงินชดเชยการขาดรายได้ จากเหตุุสุดวิสัยให้ลูกจ้างได้ 

2.กลุ่มลูกจ้างผู้ประกันมาตรา 33 สัญชาติไทย

ใน 9 กิจการ (ไม่จำเป็นต้องหยุดกิจการ แต่อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ) ในพื้นที่ 13 จังหวัด (กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  สงขลา และ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) สัญชาตไทยทุกคน จะได้รับเงินเยียวยา คนละ 2,500 บาท (ช่วง 1 เดือน)

สำหรับ 10 จังหวัดแรก (กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  สงขลา ) ประมาณ 2.8 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท ทางบัญชีพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 64 เป็นต้นไป 

สำหรับอีก 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่ครม.เพิ่งอนุมัติ ประมาณ 2.7 แสนคน จะได้รับเยียวยา 2,500 บาท ในวันที่ 15 ส.ค. 64 โดยประมาณ 

3. กลุ่มนายจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33  

ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ล็อกดาวน์ กลุ่นนี้ได้เงินเยียวยา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ใน 10 จังหวัดแรกประมาณ 1.6 แสนราย ได้เยียวยาเข้าบัญชี วันที่  6 ส.ค.64 เช่นกัน 

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ใน 3 จังหวัด ประมาณ 1.9 หมื่นราย ได้เยียวยาเข้าบัญชี วันที่ 15 ส.ค. 64 โดยประมาณ

4. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์

อยู่ในกลุ่ม 9 กิจการอาชีพและยังประกอบอาชีพอาอยู่  อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด จะได้รับเยียวยา 5,000 บาท (1เดือน)  หากใครยังไม่เข้าระบบประกันสังคม ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่  https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยต้องลงทะเบียภายในเดือน ก.ค. 64

กลุ่มนี้เมื่อลงทะเบียนครบ ภานในเดือน ก.ค. ทางประกันสังคมจะต้องตรวจสอบข้อมูล จึงยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ทัน วันที่ 6 ส.ค.แน่นอน แต่จะอยู่ในช่วงหลังวันที่ 6 ส.ค เป็นต้นไป

อาจเป็นช่วง 15 ส.ค. ก็ได้ กลุ่มนี้ไทม์ไลน์ยังไม่ชัดเจน จะต้องสรุปอีกครั้ง

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง