เปิดเส้นทางขยายถนนรอบ “เกาะสมุย” คืบหน้าถึงไหนแล้ว เช็กเลย

03 ก.ย. 2564 เวลา 5:14 น. 204

ทล.เร่งขยายถนนรอบเกาะสมุย ทล.4169 ราว 700 ล้านบาท หวังส่งเสริมท่องเที่ยวแดนใต้ แก้ปัญหารถติด คาดแล้วเสร็จมี.ค.65

 รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ระยะทาง 50 กิโลเมตร (กม.)   งบประมาณ 700,980,000 บาท  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ  70  % คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ปี 2565    

 

 

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.14+000 ท้องที่บ้านหัวถนน ต.หน้าเมือง และจุดสิ้นสุดที่ กม.29+531 ท้องที่บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ  ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ขณะเดียวกันรูปแบบการก่อสร้างแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศและความกว้างของเขตทางหลวงโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมกับเขตทางหลวง เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูมิประเทศสลับเนินเขา ย่านชุมชน ที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยแบ่งรูปแบบ ดังนี้ 

เปิดเส้นทางขยายถนนรอบ “เกาะสมุย” คืบหน้าถึงไหนแล้ว เช็กเลย
 

ส่วนรูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 12 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีทางเท้าทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 2.50 เมตร ขณะที่รูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 16 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.00 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 2.25 เมตร และมีทางเท้าทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 2.75 เมตร   รูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 30 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 3 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวงตลอดเส้นทาง  

 

 

ที่ผ่านมาทล.ได้ขยายเส้นทางแล้วเสร็จรวมระยะทาง 34 กิโลเมตร (กม.) และเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปแล้ว  ขณะนี้เหลือเพียง ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยกรมเร่งผลักดันให้เร่งขยายเส้นทางเพิ่มช่องจราจรในส่วนที่เหลืออีก 15.5 กิโลเมตร  เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล  

เปิดเส้นทางขยายถนนรอบ “เกาะสมุย” คืบหน้าถึงไหนแล้ว เช็กเลย
 

อย่างไรก็ตามทางหลวงสายดังกล่าวเดิมชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี เป็นถนนวงแหวนรอบตัวเกาะสมุยผ่านย่านชุมชนต่างๆ อ้อมรอบเกาะกลับมาที่จุดเดิมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะสมุย ทั้งนี้  เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงสาย 4169 ให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่ง กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ ช่วยการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง