ซีพีเอฟเน้นปลอดภัย‘ขนส่งลูกกุ้ง’ฝ่าโควิด-19

03 กันยายน 2564

    ซีพีเอฟ เข้มงวดความปลอดภัยตลอดกระบวนขนส่งลูกกุ้ง จากโรงเพาะฟักถึงมือเกษตรกร รักษาอาชีพขนส่งลูกกุ้งให้บริการได้ต่อเนื่องแม้เจอล็อกดาวน์ สร้างรายได้ดูแลครอบครัวและชุมชนในห้วงคุมโควิด-19

นายบุญธรรม กังแฮ  รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยส่งมอบให้ผู้บริโภค

ซึ่งโรงเพาะฟักลูกกุ้ง เป็นต้นทางของการผลิตอาหาร มีระบบการเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งที่สะอาด ปลอดจากเชื้อก่อโรค ปราศจากสารตกค้าง และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของลูกกุ้ง

ควบคุมความสะอาด-ปลอดภัยทั้งโรงงานและพนักงาน ตั้งแต่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง การขนส่ง จนถึงส่งให้เกษตรกรลงบ่อเลี้ยง

รวมไปถึงความใส่ใจในขั้นตอนการขนส่งลูกกุ้ง ที่บริษัทฯจ้างงานคนในชุมชนมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีประสบการณ์ดูแลลูกกุ้งเป็นอย่างดีระหว่างการขนส่ง  และยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟเน้นปลอดภัย‘ขนส่งลูกกุ้ง’ฝ่าโควิด-19

ซีพีเอฟเน้นปลอดภัย‘ขนส่งลูกกุ้ง’ฝ่าโควิด-19

โดยเฉพาะในช่วงโควิด -19  ซึ่งยังต้องมีการขนส่งลูกกุ้งให้เกษตรกร ทำให้ชุมชนที่รับจ้างขนส่งลูกกุ้งมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  และยังเป็นการดูแลเกษตรกรที่เป็นคู่ค้ากับซีพีเอฟ  โดยเกษตรกรเหล่านี้จะรับลูกกุ้งไปลงในบ่อดิน เพื่อเลี้ยงและจำหน่ายต่อไป
  

“บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน  ซึ่งปัจจุบันโรงเพาะฟักลูกกุ้งของซีพีเอฟทั้ง  4 เขต คือ เขตภาคกลาง-ตะวันออก เขตอ่าวไทยตอนบน  เขตอ่าวไทยตอนล่าง  และเขตอันดามัน  จ้างงานชุมชนขนส่งลูกกุ้งรวมกว่า  600 คน  โดยในช่วงโควิด-19   โรงเพาะฟักฯทุกแห่ง เข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัท ทั้งสถานประกอบการสะอาด คนสะอาด ดูแลคนงานและพนักงานทุกคนรวมไปถึงครอบครัวให้ปลอดภัย และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด"  

เคร่งครัดมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการ ทำให้ยังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องตลอดช่วงล็อกดาวน์ สร้างความมั่นคงอาชีพ-รายได้

ซีพีเอฟเน้นปลอดภัย‘ขนส่งลูกกุ้ง’ฝ่าโควิด-19

นายบุญธรรม กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19  โรงเพาะฟักลูกกุ้งทุกแห่ง ยังได้ดูแลทีมรถขนส่งลูกกุ้ง อาทิ  โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)บ้านธรรมชาติล่าง ตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วย  RT-PCR (SWAB) ให้กับทีมรถขนส่งลูกกุ้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านธรรมชาติล่าง โดยจัดตรวจให้ทีมรถขนส่งลูกกุ้งอย่างสม่ำเสมอ  

โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   โรงเพาะฟักลูกกุ้งโคกกลอย 2 และ3 และโรงเพาะฟักลูกกุ้งพรหมเทพ  จ.ภูเก็ต  ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของจังหวัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19   และเมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว เป็นต้น

ซีพีเอฟเน้นปลอดภัย‘ขนส่งลูกกุ้ง’ฝ่าโควิด-19

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,711 วันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ.2564