svasdssvasds

บลจ.ไทยพาณิชย์ส่งกอง SCBER1YA ลุ้ยหุ้นจีน A-share

01 ก.ย. 2564 เวลา 9:45 น. 157

บลจ.ไทยพาณิชย์ เอาใจนักลงทุน เปิดกอง คอมเพล็กซ์รีเทิร์น “SCBER1YA” IPO 1-10 ก.ย.นี้ ดูแลเงินต้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากหุ้นใหญ่จีน A-Share

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในระยะยาว จากพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีเสถียรภาพ จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA (SCB Enhanced Return 1YA : SCBER1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนมีอายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท โดยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท สำหรับกองทุนนี้ นอกจากโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีน A-Share จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับดัชนี CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

“การที่ประเทศจีนควบคุมการระบาดของ Covid-19 ได้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพและฟื้นตัวต่อเนื่อง และยังมีการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจจีนขยายตัวอยู่ที่ระดับสูงในปีนี้และปีหน้า แม้ว่า จะยังคงมีความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และ Regulatory risk ที่จะกดดันตลาดหุ้นจีน”นางนันท์มนัสกล่าว

 

ขณะที่ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และพร้อมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกองทุน SCBER1YA เป็นกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน A-Share 50 ตัว ซึ่งนักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในกรอบที่กำหนด จากปัจจัยข้างต้นนั้น จะส่งผลให้เป็นปัจจัยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี และกองทุนนี้ยังลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนื่องจากกองทุนมีอายุเพียง 1 ปีอีกด้วย

สำหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นําเงินลงทุนประมาณ 96.5% ของทรัพย์สินกองทุน ไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินลงทุนที่ร้อยละ 97 การลงทุนส่วนนี้มีความผันผวนต่ำช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

 

ส่วนที่ 2 ประมาณ 3.5% ของทรัพย์สินกองทุน จะนำไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share โดยอ้างอิงกับผลตอบแทนของ CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin ซึ่งเป็นส่วนสร้างผลตอบแทนเพิ่มให้กับกองทุน โดยผลตอบแทนจากส่วนนี้จะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน

 

“เงินลงทุนสองส่วนนี้จะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้”นางนันท์มนัสกล่าว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง