อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 5 กลุ่มเป้าหมาย

01 ก.ย. 2564 | 02:23 น.

อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์น่า สำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบจ.ภูเก็ต มีห่วงใยประชาชน จึงประกาศเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์น่า (MODERNA) สำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

 กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย และต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://vaccinephuket.phuketcity.org/  หรือ สแกน QR code บนภาพ

พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 1 กันยายน - 15 กันยายน 2564 นี้

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรวัคซีน Moderna รอบแรกจำนวน 5,060 โดส จะอยู่ในช่วงปลายเดือน ต.ค.- ต้นเดือน พ.ย. 2564

อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 5 กลุ่มเป้าหมาย