เชียงใหม่พบคลัสเตอร์โควิดเพิ่ม พร้อมสั่งปิดสถานที่เสี่ยง

28 ส.ค. 2564 เวลา 13:50 น. 393

เชียงใหม่ ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง “ร้านหมูใจดี อำเภอสันกำแพง” หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ส.ค. 64) มีคลัสเตอร์ใหม่ คือ ร้านหมูใจดี อำเภอสันกำแพง โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ยอดรวมสะสม 19 ราย ผู้ติดเชื้อที่พบรายแรก CM 6719 ให้ประวัติไม่ชัดเจน ต่อมา CM 6802 ให้ประวัติว่าติดจากชุมชน จนพบผู้ติดเชื้อลำพูนที่ทำงานที่ร้านนี้อีก 1 ราย จึงทำการคัดกรองเชิงรุก

 

โดยในบริษัทด้านหน้าเป็นร้านขายหมูใจดี พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ด้านหลังเป็นโรงชำแหละหมูจิตรุ่งเรือง พบอีก 8 ราย และผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 1 ราย คาดว่าจะติดจากการรับหมู ที่มีรถส่งมาจากนครปฐมทุกวัน ขณะนี้บริษัทได้จัดทำสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในบริษัท และปิดการดำเนินงานทั้ง 2 ส่วนแล้ว

คลัสเตอร์ใหม่ คือ ร้านหมูใจดี อำเภอสันกำแพง

 

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้ปิดร้านหมูใจดี และโรงงานชำแหละเนื้อหมู บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

 

ปิดร้านหมูใจดี และโรงงานชำแหละเนื้อหมู บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด


 

เนื่องจากมีการพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันกำแพง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

พร้อมทั้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

 

โดยให้นายอำเภอสันกำแพงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564
 

 


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 49 ราย โดย 45 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด และอีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,660 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 35 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,829 ราย และรักษาหายแล้ว 6,304 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง