svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คดีผู้กำกับโจ้ SUPERโพล จี้นายกฯถือธงนำ ผ่าตัดใหญ่ คอรัปชั่นไทย

28 สิงหาคม 2564

คดีผู้กำกับโจ้ ประชาชนส่วนใหญ่ มอง คอร์รัปชั่น ในระบบราชการไทย คือ ต้นตอปัญหา 98.5% ไม่เชื่อมั่น สตช. จัดแถลงข่าว คล้ายการตัดตอนคดี ขณะ นพดล กรรณิกา เรียกร้องนายกฯ ผ่าตัด- สะสางใหญ่ ขุดรากถอนโคน ตัวละครแฝงขบวนการล้มคดีหลายระดับ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย  ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน1,091 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2564 ที่ ผ่านมา พบว่า เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 98.9 ระบุ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการ ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่ ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 

 

  • ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควร ขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ 
  • ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ 
  • ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง 
  • ร้อยละ 92.0 ระบุต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ต ารวจทหาร ศุลกากร และ อื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความ เคลือบแคลงสงสัยของสังคม

โดยนายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้สะท้อนความเข้าใจของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์เชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีตำรวจคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีขบวนการโยงใยเบื้องหลังไม่สามารถทำเองได้ลำพัง มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่งต่อเชื่อมโยงรับประโยชน์กันหลายระดับ มีการละเว้นหน้าที่ด้วยการปล่อยยา เสพติดผ่านเข้าและส่งออกต่างประเทศตามที่มีปรากฎเป็นข่าวต่อเนื่อง 

 

" ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ที่ยังมีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหาและยักย้ายถ่ายเทของกลาง ไม่เชื่อมั่นต่อการตัดตอนแถลงข่าวและตัดตอนสอบสวนเชื่อมโยง อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล และสนับสนุน นายกรัฐมนตรีถือธงนำแก้ปัญหาแบบไม่ไว้หน้า "

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เสียงสะท้อนของประชาชนดังกล่าวเป็นความสั่งสมภาพความแคลงใจ หน่วยงานรัฐที่ปรากฎกับสังคมมาต่อเนื่องยาวนานมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกลไกของรัฐ ที่ต้องการให้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจกับการขุดรากถอนโคน อิทธิพลของขบวนการค้ายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ในทุกวงการ โดยเฉพาะ กรณี “ผู้กำกับโจ้” ที่เห็นวงจรของปัญหาจากหน่วยงานรัฐ มีหลายตัวละครปรากฏที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในความจริงใจตัดเนื้อร้ายทิ้งจริงหรือ ทั้ง ตำรวจ ศุลกากรที่มักปรากฏนำเข้ารถหรูและยาเสพติดหลุดออกนอกประเทศอยู่บ่อยครั้ง

 

 
ปปง.ที่สอบโยงเส้นทางการเงินแบบชนตอแล้วหยุด ป.ป.ส.ที่ยังไม่เห็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานที่ยังไม่สามารถถ่วงดุลกัน หรือว่าจะมีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังจริง และเชื่อว่าสังคมยังจับจ้องรอคำตอบการทำความจริงให้ปรากฎ