svasdssvasds

ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ หนุน"บิ๊กตู่"รื้อระบบราชการ สู้วิกฤติชาติ

22 ส.ค. 2564 เวลา 5:46 น.

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ หนุน"บิ๊กตู่"รื้อระบบราชการ สู้วิกฤติชาติ กล้าเลือกคนดี คนเก่ง ช่วงโยกย้ายครั้งใหญ่ ต.ค.64 นี้

วันที่ 22 ส.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปลี่ยนประเทศ รื้อระบบราชการ ครั้งใหญ่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.1 ระบุหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำหน่วยในระบบราชการลอยตัวเหนือปัญหาเดือดร้อนของประชาชน เห็นแก่ตัว แก่งแย่งหวงตำแหน่ง เข้าไม่ถึงประชาชนอยู่บนหอคอยงาช้าง ร้อยละ 96.9 ระบุ ระบบราชการมีความอ่อนแอ ล่าช้า ไม่สามารถแก้วิกฤตชาติและของประชาชนได้ทันเวลา ร้อยละ 96.8 ระบุ หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เดือดร้อน เป็นทุกข์ เพราะติดขัดระบบราชการ ระเบียบกฎเกณฑ์ และการทำงานตามเวลาของพวกข้าราชการ นอกจากนี้ ร้อยละ 96.6 ระบุ เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากเงินกู้และเงินช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 95.9 ระบุ ต้องการให้ นายกรัฐมนตรี จริงจังจริงใจ ถือธงนำโยกย้ายข้าราชการที่ไม่มีผลงานช่วยเหลือประชาชนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม

 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คนดี คนเก่ง คนกล้า ขึ้นเป็นผู้นำส่วนราชการทุกระดับมีเป้าหมายแก้วิกฤตโควิดและลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ ในขณะที่ ร้อยละ 3.8 ไม่ต้องการ

ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ หนุน"บิ๊กตู่"รื้อระบบราชการ สู้วิกฤติชาติ

 

ที่น่าสนใจ คือ ความต้องการให้เลือกตั้งผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานครคนใหม่โดยเร่งด่วนมากถึงมากที่สุด จำแนกตามภูมิภาคผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.5 ของคนกรุงเทพมหานคร และเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.5 ของคนต่างจังหวัด ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่โดยเร่งด่วนมากถึงมากที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความต้องการเร่งด่วนของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.5 ต้องการให้ลงโทษผู้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม ร้อยละ 97.1 ต้องการข้าราชการที่ดีคือ ข้าราชการที่รับใช้ประชาชน รักประชาชน ช่วยเหลือประชาชนให้สุขและปลอดภัย ร้อยละ 96.6 ต้องการให้เร่งแก้ปัญหา ทุจริตคอร์รัปชันในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.5 ต้องการให้ปรับแก้กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และเวลาทำงานที่ไม่เอื้อต่อการช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 90.9 ต้องการให้เร่งปรับระบบส่งคนต่างจังหวัดติดโควิดในกรุงเทพกลับภูมิลำเนาให้ครบวงจร

 

 ในทุกภาวะวิกฤติของปัญหาชาติ กลไกหลักของรัฐในการแก้ปัญหาคือ “ระบบราชการ”  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นชัดขึ้นถึงความอ่อนแอของระบบราชการ ที่ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความแตกต่างของคนในแต่ละรุ่นอายุซึ่งการก้าวไม่ทันและไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนทั้งประเทศได้จึงเกิดปัญหาการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยดังนั้น “การปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่” จึงเป็นความหวังของประชาชนที่สำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงสร้างทางสังคมทั้งระบบ 

ผลโพลยังสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยต้องแสดงความกล้าและจริงใจให้เห็นถึงการปรับย้ายครั้งใหญ่ ต.ค.64 นี้ พิจารณา คนดี คนเก่ง คนกล้าทำงานบนผลประโยชน์ของส่วนรวม เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารในทุกระดับ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปรับย้ายข้าราชการ กทม.และกระทรวงต่างๆที่เกียร์ว่า เอาประโยชน์ ไม่ตอบสนองการทำงานเพื่อประชาชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กทม. มหาดไทย สาธารณสุข พาณิชย์ แรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรและสหกรณ์ ศึกษาธิการ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจ  ต้องเร่งปฏิรูป ขับเคลื่อนแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย เป็นเหตุของความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความทุกข์ยากและความเป็นความตายของประชาชนได้ทันเวลา  และที่สำคัญต้องลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด