svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตใช้ช่องทาง LINE @BlaHealthPartnerประสาน Hospitel

22 สิงหาคม 2564

กรุงเทพประกันชีวิตแจ้งลูกค้าที่มีกรมธรรม์สุขภาพแบบประกันเดียวและกลุ่มช่องทาง LINE @BlaHealthPartner เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานด้าน Hospitel

 กรุงเทพประกันชีวิต จับมือขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ  สำนักงานใหญ่ อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้าน Hospitel ภายใต้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจากบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตทั้งลูกค้าประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตใช้ช่องทาง LINE @BlaHealthPartnerประสาน Hospitel

               นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ได้รับเชื้อ COVID-19 ประสบปัญหาด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel  ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมาตรฐานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  ซอยศูนย์วิจัย สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่จะเข้ารับการรักษาใน Hospitel เป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลพินิจของโรงพยาบาล

สำหรับลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต แบบประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19  สามารถติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านช่องทาง LINE @BlaHealthPartner เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงาน Hospitel  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

               “กรุงเทพประกันชีวิตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือลูกค้าทุกคนให้สามารถได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ากรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าทุกคนในทุกสถานการณ์ โดยนอกเหนือจากความร่วมมือในการจัดตั้ง Hospitel แล้ว กรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับเปิดบริการ [email protected] สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิตทุกประเภทในระหว่างการ Home Isolation อีกด้วย” นายโชน กล่าว

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตใช้ช่องทาง LINE @BlaHealthPartnerประสาน Hospitel