นกแอร์ขยายเวลาให้บริการ5เส้นทางบินจากสนามบินอู่ตะเภาถึงวันที่31ส.ค.นี้

18 ส.ค. 2564 เวลา 12:03 น. 113

สายการบินนกแอร์ขยายระยะเวลาให้บริการ5เส้นทางบินในประเทศจากสนามบินอู่ตะเภาถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อลดผลกระทบของผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง พร้อมให้บริการเที่ยวบินเข้า-ออกภูเก็ต

จากแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศยานในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ที่ห้ามสายการบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นฐานการบินหลัก

 

 

สายการบินนกแอร์ได้เพิ่มฐานการบินใหม่และเริ่มทำการบินจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายการบิน เหนือ กลาง อีสาน ใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง

ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเดินทางเร่งด่วนทางการแพทย์และการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จำเป็น การขนส่งอวัยวะเพื่อช่วยชีวิต รวมถึงความจำเป็นในการเดินทางต่างๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

นกแอร์ขยายเวลาให้บริการ5เส้นทางบินจากสนามบินอู่ตะเภาถึงวันที่31ส.ค.นี้

สายการบินนกแอร์จึง ขยายระยะเวลาให้บริการจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาทุกเส้นทางออกไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 นี้ (ระหว่างอู่ตะเภา - เชียงใหม่, อุบลราชธานี, อุดรธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต)

 

นอกจากนี้ สายการบินนกแอร์พร้อมเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตสำหรับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4627/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ให้สามารถเดินทางทางอากาศจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้

 

นกแอร์ขยายเวลาให้บริการ5เส้นทางบินจากสนามบินอู่ตะเภาถึงวันที่31ส.ค.นี้

 

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เข้าร่วมโครงการ ภูเก็ตแซนด์      บ็อกซ์ ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตครบ 14 วัน

 

สามารถเดินทางออกได้ตามปกติ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเที่ยวบินเข้า-ออกจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาระหว่างวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564

 

สามารถตรวจสอบตารางบินและสํารองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com, Nok Air Mobile Application หรือ โทร 1318

แท็กที่เกี่ยวข้อง