เจาะลึกอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 10 เดือนปี 65 รุ่งหรือร่วง

24 พ.ย. 2565 | 10:44 น.

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 10 เดือนของปี 65 ยอดผลิตรถยนต์ทะลุ 1.5 ล้านคัน ด้านตลาดส่งออก-ขายในประเทศ แนวโน้มยอดพุ่ง

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตั้งแต่มกราคม - ตุลาคม 2565 พบว่ามีแนวโน้มเติบโต โดยข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 791,880.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 8.17 % 

 

ขณะที่ยอดผลิต และยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศนั้น ก็มีอัตราการเติบโตเช่นเดียวกัน โดย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิต -ยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาสถานการณ์ของเซมิคอนดักเตอร์ -ชิ้นส่วนต่างๆเริ่มส่งมอบ ทำให้สามารถผลิตและส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่ค้าได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนตลาดในประเทศนั้น ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ  

 

 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.

10 เดือน 65 ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 12.36 %  

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,534,754 คัน เพิ่มขึ้น 12.36 %  ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เดือนตุลาคม 2565 มีทั้งสิ้น 170,717 คัน เพิ่มขึ้น 10.83  % จากการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่ม 9.75 %  เพราะได้รับชิ้นส่วน เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นในรถยนต์นั่งบางรุ่น ทำให้ผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนถึง 57.13 % ของยอดผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากตุลาคมปีที่แล้ว 12.31 %  

 

ยอดขายในประเทศรุ่ง ปัจจัยหนุนเพียบ

สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 มียอดขาย 698,305 คัน เพิ่มขึ้น 17.09 % ขณะที่ยอดขายในเดือนตุลาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,618 คัน เพิ่มขึ้น 0.24 เดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 รถยนต์มียอดขาย 698,305 คัน เพิ่มขึ้น 17.09  % 

 

ปัจจัยที่ทำให้ตลาดในประเทศเติบโต เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศสะดวกขึ้น ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  คนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน การส่งออกยังคงเติบโต การประกันรายได้เกษตรกร การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่

 

 

ตลาดส่งออกโต -รถ PPV ยอดพุ่ง
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 800,672 คัน เพิ่มขึ้น 5.48 % และมีมูลค่าการส่งออก 497,282.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.40 %  ขณะที่เดือนตุลาคม 2565 ส่งออกได้ 94,228 คัน เพิ่มขึ้น 15.51 %

 

สำหรับยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการส่งออกรถยนต์นั่ง รถ PPV และรถกระบะ เพิ่มขึ้น 14.64 %, 62.20 %, 10.17 % ตามลำดับ โดยได้รับชิ้นส่วน เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นในรถยนต์นั่งและรถ PPV บางรุ่น จึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา ขณะที่มูลค่าการส่งออก 84,917.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.91 %