วิธีทำใบขับขี่ วันเสาร์ 2565 จองคิวยังไง ที่ไหนเปิดให้บริการ

08 ส.ค. 2565 | 03:14 น.

วิธีทำใบขับขี่ วันเสาร์ 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ เช็ครายละเอียดวันที่เปิดให้บริการ เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง ที่ไหนเปิดให้บริการ การจองคิวทำยังไง รวมไว้ที่นี่ครบ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการให้บริการนอกเวลาทุกวันเสาร์ หรือ ทำใบขับขี่ วันเสาร์ ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว มีรายละเอียด ดังนี้

 

วันที่เปิดให้บริการทำใบขับขี่ วันเสาร์

 • ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 - กันยายน 2565 


ระยะเวลาการให้บริการทำใบขับขี่ วันเสาร์

 • ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ให้บริการทำใบขับขี่ วันเสาร์

 

กรุงเทพฯ

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 

 

ภาคกลาง 

 • นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี

 

ภาคตะวันออก 

 • ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ

 

ภาคใต้ 

 • สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช

 

ภาคตะวันตก 

 • กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  

วิธีการจองคิวทำใบขับขี่ วันเสาร์

 • ผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 
 • ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ 
 • ผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อน แต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ในช่วงเย็นของวันทำการ หรือในวันเสาร์ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน   

 

วิธีทำใบขับขี่ วันเสาร์ 2565 กรมการขนส่งทางบก

 

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำใบขับขี่ วันเสาร์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  อย่างเคร่งครัด

 

ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing โดยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ

 

พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค