svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยส่งออกรถเดือนเม.ย.เพิ่ม ดันยอดผลิตรถยนต์พุ่ง

23 พฤษภาคม 2565

ยอดส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 65 เพิ่มขึ้น จากความต้องการรถกระบะในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์พุ่งตาม ขณะที่ตลาดในประเทศยอดขายเพิ่มเช่นกัน ผลจากการคลายล็อก -การจัดอีเวนต์มอเตอร์โชว์ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยนายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  ส.อ.ท.เปิดเผยว่า เดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ ทำยอดส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นเดือนแรกของปีนี้ ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะรถกระบะ ส่วนรถยนต์นั่งยังได้รับผลกระทบจาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนตลาดในประเทศเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยอดเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายของภาครัฐ รวมไปถึงการจัดอีเวนต์ มีโปรโมชัน แคมเปญต่างๆ


 
ส่งออกเพิ่มขึ้น จากความต้องการรถกระบะในตลาดตปท.

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือนเมษายน 2565 ทำได้ทั้งสิ้น 55,696 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 5.33 โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในปีนี้จากรถกระบะเป็นหลัก และเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ โดยมีมูลค่าการส่งออก 33,480.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 11.34 

 

ส่วนตัวเลขการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2565 ประเทศไทยส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 298,720 คัน โดยลดลงจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.94 แต่มีมูลค่าการส่งออก 177,646.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – เมษายน 2564 ร้อยละ 2.68

 

ส่งออกเพิ่มขึ้น จากความต้องการรถกระบะในตลาดตปท.

ยอดผลิตรถยนต์เพิ่ม แม้มีปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ 


ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2565 มีทั้งสิ้น 117,786 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 12.87 ซึ่งยอดผลิตที่เพิ่มขึ้นมานี้เพราะมีการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.12และ 26.39 ตามลำดับ ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกยังคงลดลงร้อยละ 21.53 จากการขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ของรถบางรุ่น แต่ผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จึงทำให้จำนวนผลิตรถยนต์เดือนเมษายนปีนี้เพิ่มขึ้นจากเมษายนปีที่แล้ว

 

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - เมษายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 597,864 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2564 ร้อยละ 4.85

ยอดผลิตรถยนต์เพิ่ม แม้มีปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ 
 

ยอดขายในประเทศเพิ่ม แต่กังวลราคาน้ำมันแพง -ต้นทุนสินค้าเพิ่ม

ส่วนตลาดในประเทศ เดือนเมษายน 2565 มียอดขายรถยนต์ภายในประเทศจำนวนทั้งสิ้น 63,427 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 9.11 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์และการอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ในวงจำกัด รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองรถยนต์ในงาน มอเตอร์ โชว์ ที่สิ้นสุดวันที่ 3 เมษายน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา การผ่อนคลายข้อจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้มีความสะดวกมากขึ้น ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามยังกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมากและค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากในรอบหลายปีจะทำให้ต้นทุนสินค้าหลายอย่างเพิ่มขึ้นรวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะทำให้อำนาจซื้อของประชาชนลดลง

 

ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2565 รถยนต์มียอดขาย 294,616 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 16.79 
 

อีเวนต์ยานยนต์ดันยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน 65 เติบโต