svasdssvasds

ตลาดหลักทรัพย์ฯเข้ม เพิ่มมาตรการหยุดพักซื้อขาย 1 วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 มี.ค. 2565 เวลา 11:11 น. 4.4k

ตลาดหลักทรัพย์ฯยกระดับ มาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ช่วยลดความเสี่ยงผู้ลงทุน เพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการ เป็นมาตรการในระดับสูงสุด มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 เมษายน 2565

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น ด้วยการยกระดับของมาตรการให้เข้มขึ้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการเป็นมาตรการในระดับสูงสุด

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

การยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สอดคล้องกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมาตรการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แล้ว

สำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่นี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการระดับ 1

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) และ
 • ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯเข้ม เพิ่มมาตรการหยุดพักซื้อขาย 1 วัน

 

มาตรการเดิม มาตรการระดับ 1

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance)

 

มาตรการระดับ 2

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 •  ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และ
 • ห้าม Net Settlement

 

มาตรการเดิม มาตรการระดับ 2

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 • ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย

 

มาตรการระดับ 3

 • ห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ (เฉพาะวันแรก)

เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 • ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และ
 • ห้าม Net Settlement

 

มาตรการเดิม มาตรการระดับ 3

 • ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 • ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และ
 • ห้าม Net Settlement

 

ทั้งนี้ มาตรการในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดครั้งละ 3 สัปดาห์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพิจารณาขยาย หรือยกระดับมาตรการได้ เมื่อพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงผิดปกติ 

 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายโดยละเอียด ทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน”นายภากรกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด