ขอคืนเบี้ยประกันโควิดเต็มจำนวนออนไลน์อาค์เนย์-ไทยประกันทำอย่างไรบ้าง

02 ก.พ. 2565 | 04:17 น.

ขอคืนเบี้ยประกันโควิดเต็มจำนวนออนไลน์อาค์เนย์และไทยประกันต้องทำอย่างไรบ้าง อ่านครบจบที่นี่ พร้อมเปิด 4 ขั้นตอนวิธีดำเนินการ

จากการที่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัยได้เสนอคืนเบี้ยประกัน โควิด-19 (Covid-19) ให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดความหนาแน่นของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ลูกค้าจำนวนมากจะเข้ามาทำธุรกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ทั้ง 2 บริษัทจึงได้จัดทำคำแนะนำในรูปแบบ Infographics ตลอดจนเผยแพร่ QR Code เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

อันดับแรก เตรียมความพร้อม - เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

 

  • ขั้นตอนที่ 1 – Scan QR Code 
  • ขั้นตอนที่ 2 - กรอกข้อมูลตามกรมธรรม์
  • ขั้นตอนที่ 3 - กรอกรหัส OTP 
  • ขั้นตอนที่ 4 - เลือกช่องทางการรับเงินคืน

 

ทั้งนี้ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน หมายถึง ลูกค้าจะได้รับเงินที่ซื้อกรมธรรม์โควิดตั้งแต่แรก คืนครบทั้งหมด แม้ว่าการคุ้มครองจะผ่านมาแล้วหลายเดือน ไม่ได้หักเงินตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เช่น 2-4 เดือน เหมือนที่บริษัทที่ปิดไปแล้วจ่ายคืนลูกค้า และสุดท้ายได้เงินคืนคนละประมาณ 50-90 บาท

 

อย่างไรก็ดี อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ย้ำว่าการคืนเบี้ยประกันภัยโควิดเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมค่าสินไหม นับเป็นแนวทาง เพื่อดูแลผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ในขณะที่บริษัทยังคงมีความมั่นคงเพียงพอ 
 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับคำขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

 

ส่วนลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ ขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ขอคืนเบี้ยประกันโควิดออนไลน์

ขอคืนเบี้ยประกันโควิดออนไลน์

ขอคืนเบี้ยประกันโควิดออนไลน์

ขอคืนเบี้ยประกันโควิดออนไลน์

ตัวอย่างการคืนเบี้ยประกันโควิด