เปิด 8จุดสังเกต “ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20บาท”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ม.ค. 2565 เวลา 11:30 น. 5.3k

ธปท.จะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20บาทในวันที่ 24 มี.ค.2565 เปิด 8จุดสังเกตธนบัตรพอลิเมอร์ผลิตจากพลาสติกแบบพิเศษ –ไม่ดูดซับความชื้น -สิ่งสกปรก และมีความทนทานในการใช้งาน 5ปี ช่วยลดการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวการเตรียมออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาทว่า   ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ธปท.จะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาทเป็นทางการ แต่ในส่วนของธนบัตรชนิด 20 บาทของเดิมยังคงใช้ได้ปกติ

         

การเปลี่ยนมาใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาทนั้น จะทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นเฉลี่ย 5 ปี จากเดิมที่ใช้ 2-3 ปี เพราะธนบัตรเดิมชนิดราคา 20บาทประชาชนมีการใช้จำนวนมากและเปลี่ยนมือบ่อย  ทำให้เกิดความไม่สะอาด ขณะที่คุณภาพพอลิเมอร์จะทนทาน   จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลายประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น  

 

 นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธปท. กล่าวว่า ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท มีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษชนิดราคา 20 บาท ที่หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานขั้นสูงเช่นเดียวกับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท รวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติมสำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท คือ ช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง นอกจากนี้ มีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข 20 ขนาดเล็ก ดุนนูน เพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น

เปิด  8จุดสังเกต “ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20บาท”

นายไพโรจน์ บาลัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร ธปท. กล่าวว่า  ปริมาณผลิตธนบัตรอยู่ที่ 1,800 ล้านฉบับต่อปี ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่เคยผลิตมากกว่า 2,000 ล้านฉบับต่อปี  เฉพาะธนบัตรชนิดราคา 20 บาทนั้นมีการ ผลิตประมาณ  600 ล้านฉบับต่อปี หรือ 1 ใน 3 ของการผลิตธนบัตรทั้งหมด ส่วนมูลค่าคงค้างของธนบัตรชนิดราคา 20 บาทในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 47,000ล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนหมุนเวียนในระบบสูงถึง 30% ของธนบัตรทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม การออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์นั้น แม้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่เมื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตและทำลายพันธบัตรน้อยลง

ปัจจุบันธปท.อยู่ระหว่างเดินสายพูดคุยกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการติดข้อความแจ้งประชาชน  ซึ่งการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ในวันที่ 24 มี.ค.65 เชื่อว่า เครื่องอัติโนมัติต่างๆ จะสามารถรองรับได้ประมาณ 60-70% และมีบางส่วนที่ต้องปรับระบบซอฟต์แวร์รองรับได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง