svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

7 วัน จับกุมสินค้าหนีภาษี 239 คดี ปรับกว่า 4.18 ล้านบาท

08 มกราคม 2565

กรมสรรพสามิต เผยช่วง 7 วัน ปราบสินค้าหนีภาษีได้กว่า 239 คดี คิดเป็นค่าปรับรวมกว่า 4.18 ล้านบาท ชี้จับเหล้าเถื่อนได้มากสุด 128 คดี รองลงมาคือ ยาสูบ ไพ่ และ รถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 239 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.18 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 128 คดี ค่าปรับ 1.07 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 89 คดี ค่าปรับ 2.32 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท

 

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.04ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 728.020 ลิตร ยาสูบ จำนวน 12,307 ซอง ไพ่ จำนวน 511 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,140.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 4,834 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน

ส่งผลให้ ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 6 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,010 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 141.37 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 3,640 คดี ค่าปรับ 30.74 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,540 คดี ค่าปรับ 73.83 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 100 คดี ค่าปรับ 1.28 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 171 คดี ค่าปรับ 14.47 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 34 คดี ค่าปรับ 1.40 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 376 คดี ค่าปรับ จำนวน 8.35 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 11.30 ล้านบาท

 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 49,479.201 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,676,130 ซอง ไพ่ จำนวน 5,678 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 434,158.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 65,406 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 456 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”