รู้มั้ย"สลากกินแบ่งรัฐบาล" นำส่งรายได้เข้ารัฐแต่ละปีมากเท่าไร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 8:21 น. 1.6k

ส่องเงินนำส่งรายได้ "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล" เผยตั้งแต่ปีงบฯ 2555 ถึงปัจจุบัน นำส่งเงินรายได้เข้ารัฐแล้วกว่า 3 แสนล้านบาท

สลากกินแบ่งรัฐบาล ใบละ 80 บาท ทุก 23%ต่อใบ หรือคิดเป็นเงิน 18.40 บาท จะถูกหักนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และยังมีรายอื่นๆ ที่มาจาก ดอกผลของเงินรางวัล และเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ครบกำหนด 2 ปีแล้ว แต่ไม่มีคนมารับ 

 

ข้อมูลล่าสุดจากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระบุว่า เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นเงิน 3,569.60 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2564 ประมาณ 8.99% จาก ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 นำส่งรายได้เข้ารัฐอยู่ที่  3,275.20 ล้านบาท 
 
 

และย้อนหลัง 10 ปี  ปีงบประมาณ 2555  - 2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นเงิน 297,824.61 ล้านบาท รวมถึงปัจจุบัน ( ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64 ) เป็นวงเงินแล้วทั้งสิ้น 301,394.21 ล้านบาท

 

 

รู้มั้ย"สลากกินแบ่งรัฐบาล" นำส่งรายได้เข้ารัฐแต่ละปีมากเท่าไร

 

นอกจากนี้ยังเป็นที่สังเกตุว่า แม้ในสถานการณ์การเกิดไวรัสโควิด -19 แต่รายได้จากการหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วงปี 2563 - 2564 หักนำส่งเข้ารัฐ 23% ไม่ได้ลดลงกลับเพิ่มในอ้ตราเฉลี่ยถึง 10% ต่อปี 

 

 

รู้มั้ย"สลากกินแบ่งรัฐบาล" นำส่งรายได้เข้ารัฐแต่ละปีมากเท่าไร

แท็กที่เกี่ยวข้อง