บีทีเอส ปลื้ม ยอดจองซื้อหุ้นกู้ Green Bond 1.02 หมื่นล้าน ทะลุ 2 เท่า

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 12:28 น. 2.7k

บีทีเอส ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ 1.02 หมื่นล้านบาท ยอดจองเกินกว่า 2 เท่า เตรียมนำเงินไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ–ใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยนำคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นมาสู่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ BTSG เปิดเผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BTSC บริษัทย่อยในเครือบีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3, 5, 7 และ 10 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 10,200 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนกว่า 2 เท่า

บีทีเอส ปลื้ม ยอดจองซื้อหุ้นกู้ Green Bond 1.02 หมื่นล้าน ทะลุ 2 เท่า

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออก Green Bond ในครั้งนี้ ไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ–ใต้ ในส่วนของการจัดซื้อรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ลดการใช้รถยนต์ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นแก่ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล การออกหุ้นกู้ Green Bond ของ BTSC ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน และยังสอดคล้องกับความตั้งใจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่จะออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 


การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ BTSC ครั้งนี้ ถือเป็น Green Bond ชุดแรกของ BTSC ซึ่งอยู่ภายใต้ Green Bond Framework ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้ Green Bond ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ Green Bond Principles 2021 (GBP) ซึ่งออกโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards 2018 (ASEAN GBS) ซึ่งออกโดย the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 
 

โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance เป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่า Green Bond ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่า Green Bond ของบริษัทฯ เป็นไปตาม Climate Bonds Standard version 3.0 ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย

 


“Green Bond ครั้งนี้เป็น Green Bond ครั้งแรกของ BTSC หลังจากที่ BTSG ประสบความสำเร็จในการออก Green Bond มาแล้ว 2 ครั้งในปี 2562 และ 2563 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของผู้ลงทุนต่อความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”นายสุรยุทธกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง