svasdssvasds

NER ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 6.00 %

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
31 ต.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 927

NER ขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ระหว่าง 1-3 พ.ย.นี้ ให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังก.ล.ต.ไฟเขียว แบ่งเป็น 2 ชุด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 5.25% อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6.00% เตรียมนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่  1–3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท

 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ชุดคือ  อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบ้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และอายุ  5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00%  แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

หุ้นกู้ NER ครั้งที่ 2/2564

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อคสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท

 

NER ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 6.00 %

หุ้นกู้ดังกล่าว มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง