ลงทุนผ่าน “วอลเล็ต สบม.” ได้ภาษีคืนภายใน 10 วัน

15 ต.ค. 2564 | 04:41 น.

สบน. ยกระดับบริการ ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรอง ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หากได้สิทธิยกเว้นภาษี จะได้เงินคืนภายใน 10 วันหลังรับดอกเบี้ย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า สบน. ร่วมกับกรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธนาคารกรุงไทย ยกระดับบริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยพันธบัตรที่ซื้อจากตลาดรองในส่วนที่ได้รับยกเว้นผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีและได้รับเงินคืนจะเป็นผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยหากได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเข้าวอลเล็ต สบม. ประมาณ 10 วันทำการ หลังจากได้รับดอกเบี้ย ซึ่งนอกจากผู้ลงทุนยังสามารถเรียกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากวอลเล็ต สบม. แล้ว ยังส่งเสริมการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตลาดรองอีกด้วย

 

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สบน.

ผู้สนใจสามารถซื้อขายพันธบัตรและใช้บริการขอคืนภาษีอัตโนมัติผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถทราบราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดและสถานะธุรกรรม และรายการที่หักภาษีทั้งแบบรายรุ่นและรายปีภาษีได้ทันทีผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สบน.

 

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ และขอให้ติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th  และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ