ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 24ก.ย.เวลา 22.30-วันที่25ก.ย.เวลา 10.30น.

21 ก.ย. 2564 เวลา 13:38 น. 67

ธนาคารกรุงเทพฯขอความกรุณาลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเนื่องจากธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 22.30 น.ถึงวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

ธนาคารกรุงเทพฯขอความกรุณาลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเนื่องจากธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 22.30 น.ถึงวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

ทั้งนี้   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ท่านจะไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าวธนาคารกรุงเทพขออภัยในความไม่สะดวกมาณในโอกาสนี้

ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 24ก.ย.เวลา 22.30-วันที่25ก.ย.เวลา 10.30น.

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในคืนวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 22.30 น. ถึง เช้าวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. โดยจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริการทุกประเภทของธนาคาร จะเปิดใช้งานตามปกติในเวลา 10.30 น. ของวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอแนะนำให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า กรณีเร่งด่วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

แท็กที่เกี่ยวข้อง