svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุทธิพงษ์” นั่งปลัดมหาดไทย สลับ “ผู้ว่าปู” ไปอ่างทอง

15 กันยายน 2564

“ราชกิจจาฯ” โปรดเกล้าฯ ตั้ง “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” นั่งปลัดมหาดไทย พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าฯ รวม 28 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.64 ด้าน “ผู้ว่าปู” โยกนั่งพ่อเมือง “อ่างทอง” มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย มีผลในวันที่ 1 ต.ค. 2564 

 

โดยรายชื่อที่น่าสนใจ “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” "นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม" พ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองปลัดกระทรวงมหาดไทย" และ "นายสมคิด จันทมฤก" พ้นตำแหน่งรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน"

เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

วันเดียวกัน “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี