ออมสิน มอบทรัพย์ธนาคาร ทำที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19

10 ก.ย. 2564 เวลา 2:58 น. 65

ออมสินมอบทรัพย์ธนาคาร ทรัพย์รอการขาย ให้หน่วยงานรัฐ-เอกชน ใช้เป็นที่แยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 แก้ปัญหาเตียงไม่พอรองรับผู้ป่วยสีเขียวและผู้สัมผัสสูง ชี้หากหน่วยงานต้องการใช้สถานที่เพิ่มให้เร่งติดต่อออมสินในพื้นที่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดหาสถานที่ หรืออาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีความพร้อมสำหรับปรับปรุงให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยรอการส่งตัว ตามแต่ความต้องการและความจำเป็นของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์จำนวนเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยสีเขียวและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

ธนาคารออมสินจึงได้ทำการสำรวจทรัพย์สินของธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานรัฐและเอกชน รับมอบไปใช้ปรับปรุงสถานที่จัดทำเป็นศูนย์กักตัวดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีทรัพย์ที่ธนาคารได้มอบให้ใช้ประโยชน์แล้วในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยออมสิน (ศูนย์ส่องแสง) ขนาดพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ถูกปรับพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชนของตำบลตะพง

 

สถานศึกษา ขนาดพื้นที่ 42 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / รีสอร์ตที่พัก ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง / รีสอร์ตที่พัก ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อาคารหอพัก ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ธนาคารยังมีทรัพย์สินที่พร้อมมอบให้ใช้ประโยชน์ลักษณะนี้ ในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น โรงแรม อาคารเรียน โกดังเก็บสินค้า อาคารหอพัก ในพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. เชียงราย จ. นครราชสีมา จ. พระนครศรีอยุธยา จ. อุดรธานี จ. ขอนแก่น ฯลฯ หากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนประสงค์ขอใช้ทรัพย์สินดังกล่าวของธนาคาร จัดทำเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วย หรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สามารถติดต่อธนาคารออมสินในพื้นที่ได้

ออมสิน มอบทรัพย์ธนาคาร ทำที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ การมอบทรัพย์สินธนาคารให้ใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคม ภายใต้แคมเปญ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ขณะนี้ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง