EKH เปิด Hospitel 84 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสมุทรสาคร

02 ส.ค. 2564 เวลา 7:39 น. 146

EKH ร่วมสนับสนุนภาครัฐจัดตั้ง Hospitel จำนวน 84 เตียง เร่งขยายเตียงรับผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หลังยอดติดเชื้อพุ่ง พร้อสนับสนุนลงทุนปรับปรุงพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์ เชื่อ Hospitel ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่พักรักษา และรองรับผู้ป่วยในปัจจุบันได้

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเตียงและห้อง ICU  ซึ่งล่าสุด EKH ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐในการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือ Hospitel จำนวนรวม84 เตียง ที่โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไม่มีอาการและกลุ่มที่รักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการปกติจะต้องย้ายมาอยู่ที่ Hospitel

ทั้งนี้ นับตั้งแต่การระบาดระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมา EKH ได้ขยายศักยภาพของการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้เพิ่มเตียงและขยายห้องเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจากเดิม 142 เตียง เป็น 300 เตียงแล้วในปัจจุบัน  แบ่งเป็นคนไข้โควิดมาใช้บริการ 240 เตียง และคนไข้ทั่วไป 60 เตียง รวมทั้งยังได้สนับสนุนภาครัฐโดยเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนาม ณ วัดโกรกกรากขนาด 240 เตียง เพื่อให้บริการผู้ป่วยโควิด-19  สำหรับอาการปานกลาง (สีเหลือง) อย่างทั่วถึง

 

“บริษัทฯ เชื่อว่า Hospitel  จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่พักรักษาและช่วยรองรับผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดรวดเร็วในปัจจุบันได้  และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อลดน้อยลงรวมถึงคนไข้ได้รับยาเร็วขึ้นจะลดโอกาสการเสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม โดย EKH จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการลงทุนในส่วนของงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์"

แท็กที่เกี่ยวข้อง