คลังเผย รายได้รัฐ 9 เดือน ยังต่ำเป้า ติดลบกว่า 1.9 แสนล้านบาท

24 ก.ค. 2564 เวลา 5:18 น. 124

คลัง เผยผลจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 9 เดือนปีงบ 64 อยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท ยังต่ำเป้า กว่า 1.9 แสนล้าน โดย 3 กรมภาษีสำคัญ และรัฐวิสากิจ พบผลจัดเก็บรายได้พลาดเป้าทั้งหมด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,738,161 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการณ์ตามเอกสารงบประมาณ 195,357 ล้านบาท หรือ 10.1% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 49,527 ล้านบาท หรือ 2.9%

 

โดยการจัดเก็บรายได้รวมของ 3 กรมภาษี 9 เดือนปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 1,811,701 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 186,599 ล้านบาท หรือ 9.3%

“การจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการเป็นมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตรา 3% เหลือ 2% สำหรับเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ"นางสาวกุลยากล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ทางกรมจัดเก็บก็มีการดำเนินการในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผอ.สศค. ในฐานะ โฆษก ก.คลัง

ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้ช่วง 9 เดือนปีงบประมาณ 64 ของหน่วยงานรัฐ โดยกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1,319,111 ล้านบาท  ต่ำกว่าประมาณการ 130,711 ล้านบาท หรือ 9% กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 416,174 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 54,204 ล้านบาท หรือ 11.5% และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 76,416 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1,684 ล้านบาท หรือ 2.2%

 

ขณะที่ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 105,569 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 28,984 ล้านบาท หรือ 21.5% ทั้งนี้เป้าหมายจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรร) ตามเอกสารงบประมาณปี 2564 จะอยู่ที่ 2,677,000 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกปีงบ 64