"ออมสิน"พักชำระหนี้รายย่อย 6 เดือน เช็กเลย! เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ

20 ก.ค. 2564 เวลา 23:57 น. 10.7k

ออมสิน พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย เริ่มงวดแรกกรกฏาคม เช็คเงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดที่นี

จากการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการพักชำระหนี้ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการพักชำระหนี้ สูงสุด 6 งวด (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มที่เป็นสินเชื่อรายย่อย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ ในจำนวนมากกว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

 

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
  • ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ

มาตรการช่วยเหลือ 

  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (เงินงวด = 0 )
  • ระยะเวลาให้พักหนี้สูงสุด 6 งวด ตั้งแต่งวดเดือนกรกฏาคม- ธันวาคม 2564  เงินต้นและดอกเบี้ยที่พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้

 

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระและค่าปรับใด ๆ โดยธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และเฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ  กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอป สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

อนึ่งมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมด ที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ (1) มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการ (ให้สิทธิ์พักชำระหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง) (2) มาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ (3) มาตรการมหกรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (4) มาตรการแก้หนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบปัญหาการชำระเงินงวด อันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด  ของ COVID-19  https://www.gsb.or.th/news/gsbpr40/

 

"ออมสิน"พักชำระหนี้รายย่อย 6 เดือน เช็กเลย! เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ

แท็กที่เกี่ยวข้อง