svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นั่งรถไฟเที่ยวปีใหม่ 2566 รฟท.เพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ เริ่มจองตั๋ววันนี้

17 ธันวาคม 2565

ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋ว 17 ธ.ค.2565 นี้

 

เทศกาลปีใหม่ 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-สายตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเดินทางกลับต่างจังหวัด เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋วขบวนพิเศษวันที่ 17 ธ.ค.2565 เป็นต้นไป

 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยวันนี้ (17 ธ.ค.) ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางทางรถไฟจำนวนมาก โดยขณะนี้ขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจำ ตั๋วโดยสารถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้ว ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึง เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 6 ขบวน ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 2 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน ซึ่งเป็นรถนั่งชั้น 3 จำนวน 54 คัน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 8,000 คนต่อวัน

 

สำหรับ ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงปีใหม่ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย

เที่ยวไป : วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย

  • สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 955 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 07.30 น.
  • สายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 967 กรุงเทพ-อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงเวลา 08.10 น. และขบวนรถที่ 977 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 09.00 น.

 

เที่ยวกลับ : วันที่ 2 มกราคม 2566 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย

  • สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 04.10 น.
  • สายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.25 น. และขบวนรถที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.10 น. ถึงเวลา 07.30 น.

 

นอกจากนี้ การรถไฟฯได้มีการพ่วงตู้โดยสารของรถทุกขบวนให้เต็มหน่วยลากจูง เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน และได้เร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสาร เพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่เดินประจำในทุกเส้นทางที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

รฟท.แจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวจำนวน 4 ขบวน

แจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวจำนวน 4 ขบวน

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้ แจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวจำนวน 4 ขบวน ได้แก่

  • ขบวนที่ 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
  • ขบวนที่ 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อนำรถพ่วงมาหมุนเวียนใช้งานกับขบวนรถพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ทั้งนี้ รฟท.ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถ รองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ

 

การติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าของขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 6 ขบวนดังกล่าว ด้วยระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง