svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ดอกไม้ไหว้ครู" 8มิ.ย.66 มีความหมายอย่างไร

06 มิถุนายน 2566

เปิดความหมายดอกไม้ไหว้ครู 8มิ.ย.66  "พานไหว้ครู"ที่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและดีมาก เรามาดูความความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไร

เดือนมิถุนายน นอกเหนือจากจะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศแล้ว ยังเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ที่ท่านคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี เพราะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนนี้ ถือเป็น “วันไหว้ครู” ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

"ดอกไม้ไหว้ครู" 8มิ.ย.66 มีความหมายอย่างไร

ไฮไลท์ของวันไหว้ครู คือพิธีการไหว้ครู และการส่งตัวแทนเด็กนักเรียนมาถือพานไหว้  สำหรับพานไหว้ครู ประกอบไปด้วยดอกไม้นานาๆ ซึ่งแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและดีมาก เรามาดูความความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดกัน

"ดอกไม้ไหว้ครู" 8มิ.ย.66 มีความหมายอย่างไร

ดอกมะเขือ

  • ดอกมะเขือนี้เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ 

 

หญ้าแพรก

  • ถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

"ดอกไม้ไหว้ครู" 8มิ.ย.66 มีความหมายอย่างไร

 

ดอกเข็ม

  •  การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

"ดอกไม้ไหว้ครู" 8มิ.ย.66 มีความหมายอย่างไร

 ข้าวตอก 

  • ระเบียบวินัย การรู้จักควบคุมตนเอง เพราะถ้าไม่รู้จักควบคุมตัวเองจะเป็นเพียงข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่เป็นข้าวตอกไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีอีกความหมายคือข้าวตอกสื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว” นักเรียนคนใดคน