svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พิธีไหว้ครู 2566 ประวัติและกิจกรรม พร้อมความหมายดอกไม้ไหว้ครู

06 มิถุนายน 2566

พิธีไหว้ครู 2566 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาที่จัดให้วันนี้เป็นวันไหว้ครู

พิธีไหว้ครู 2566 ถือเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี วันไหว้ครูตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ขณะที่วันครูนั้นตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี

แต่ "วันไหว้ครู" จะจัดขึ้นในสถานศึกษาช่วงวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี ตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติวันไหว้ครู

แนวความคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2499 จากคำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500

กิจกรรมในวันไหว้ครู

  • การไหว้ครูในสถานศึกษา ที่มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษามีพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  • การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่สัญลักษณ์ของวันไหว้ครูมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยตามสมัยนิยม 

 

พานไหว้ครู

ดอกมะเขือ

  • กำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ 

 

หญ้าแพรก

  • ถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

 

ดอกเข็ม

  •  การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

 

ข้าวตอก 

  • เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย