svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

6.6.66 วันดีวันปัง พาสายมู ขอความรักจากพระแม่ลักษมี

06 มิถุนายน 2566

6.6.66 วันดีวันปัง พาสายมู ขอความรักจากพระแม่ลักษมีบูชาขอเรื่องความรักขอความปัง มีขั้นตอนยังไงบ้างอ่านเลย

วันที่6เดือนที่ 6 ปี66 หรือ 6.6.66 ใน1 ปีจะมีแค่วันเดียวและเป็นวันดี ฤกษ์ดี ที่เหล่าคนโสดและไม่โสดอาจจะยังไม่รู้หรือใครที่รู้แล้วเตรียมตัวมาขอความรัก ขอให้เจอเนื้อคู่ เจอคนที่ใช่ที่โดนได้เลย  ขอความรัก และความมั่งคั่งจากพระแม่ลักษมี 

การบูชาพระศรีลักษมีเทวี หรือพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ โดยจะบูชาขอเรื่องความรัก ความสมหวังให้ได้พบเจอคู่ครองที่สุขสมอารมณ์หมาย ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูนั่นเอง

สำหรับของประกอบพิธีมีดังนี้

1. ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก

2. กำยาน 1 ดอก หรือธูป 8 ดอก

3. เทียน 2 เล่ม

4. ขนมบาร์ฟี่ หรือขนมเพชร

สามารถสักการะบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อความสิริมงคลตามจิตศรัทธาได้ที่ Gaysorn Centre, ชั้น 4, Gaysorn Village ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.

บทสวดบูชาขอพรสรรเสริญ​พระแม่ลักษมี 15 ภาค

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ  (8 จบ)

จุดเทียนจุดไฟ​ จุดประธีปถวาย​ และท่องว่า

 • โอม​ ธีปัม  สะมะระประยามิ​

จุดกำยาน 1 ดอกเท่านั้น​ ถ้าใช้ธูปจุด 8 ดอกถวายได้ และท่องว่า

 • โอม​ ธูปัม  สะมะระ​ ประยามิโอมปารวตี
 • ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา
 • คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
 • กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม
 • อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม
 • นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม
 • โอม ศรี สรัสวะติไย นะมะห์ (5 จบ)
 • โอม สรัสวตี นะมัส ตุภะยัม
 • วาระเท กามะรูปินี
 • วิทยา รัมภัม กะริชยามิ
 • สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา
 • โอม​ ฮรีม​ ขรีม​ กรีม​ มหาลักษมี​ นะมะหะ​ 21หรือ109 จบ
   

ถวายดอกไม้แด่พระแม่ลักษมี

 • โอม​ ปุษะปัมมาลัม​ สะมะระประยามิ
 • โอม​ มหาลักษมี​ ไย​ จะ​ วิทมาเฮ
 • วิษะณุ  ปัทนะไย​ ดีมาฮี
 • ตันโนด​ ลักษะมี​ ประโจตะยาทเต่อ
 • โอม ศานตาการัม ภูชะคะสะยะนัม
 • ปัทมานาภัม สุเรศัม วิศวาธารัม
 • คะคะนะสะทฤศัม เมฆะวรรณัมศุภางคัม
 • ลักษมีการตัมกะมะกะละนะยะนัม
 • โยคิภีระธยานะคัมมะยัม​ วันเทวิษณุ
 • ภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัยกานาถัม
   

คาถายกของถวาย

 • โอม​ ไนเวทะยัม​ สะมะระ​ ประยามิ​

ถวายของที่ละอย่าง และแตะที่มือของพระแม่​ หรือยกขึ้นให้ท่านเห็น 

 • ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
 • ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
 • นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย
 • นะมัส ตัสไย​ นะโม นะมะห์
 • โอม อาทิ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • ปะระ พรหมมา สะวะรูปินี
 • ยะโส เทหิ ธะนัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม สันตะนะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • ปุตระ เปาตระ ประทายินี
 • ปุตะราน เทหิ ธะนัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม วิทะยะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • พรหมมา วิทะยา สะวะรูปินี
 • วิทะยัม เทหิ กะลัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม ธะนะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะ ทะริทะรึยะ นาศินี
 • ธะนัม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม ธัญญะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวา ภะระนะ ภูษิเต
 • ธันญัม เทหิ ธะนัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม เมธา ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • กาลี กะละมะศะ นาศินี
 • ประคะนาม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม คะชะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะ เทวะ สะวะรูปินี
 • อะสะวัม จะ โคกุลัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม วีระ ลักษมี นะโมสะเตสะตุ
 • ปะระ ศักติ สะวะรูปินี
 • วีระยัม เทหิ พะลัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม ชะยะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะ การะยะ ชะยะ ประเธ
 • ชะยัม เทหิ ศุภัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม ภาคะยะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • เสามังคะละยะ วิวาระธะนี
 • ภะคะยัม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม กีระติ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • วิษะณุ วักษะ สะตะละ สะติเต
 • กีระติม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม อะโรคะยา ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะ โรคา นิวารินี
 • อายุระ เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม สิทธา ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะ สิทธิ ประธายินี
 • สิทธิม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม สุนทะรียะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • สะระวะลังการะ โศภิเต
 • รูปัม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • โอม สัมราชะยะ ลักษะมี นะโมสะเตสะตุ
 • ภักติ มุกติ ประธายะนี
 • โมกะษัม เทหิ ศะริยัม เทหิ
 • สะระวะ กะมามสะจะ เทหิ เม
 • มังคะเล มังคะลาธะเร
 • มังคะละเย มังคะละประเธ
 • มังคะลาระตัม มังคะเลสิหิ
 • มังคะละยัม เทหิ เม สะทา
 • สะระวะ มังคะละ มังคะละเย
 • ศิเว สะระวะระตะ สาธะเก
 • ศะรังเย ตะริอัมพิเก
 • เคารี นารายะนี นะโมสะตุเต
 • ศุภัม ภะวะตุ กะละยาณิ
 • อายุระ อะโรคะยะ สัมปะธัม
 • มามะ ศัตรู วินาศะยะ
 • ทีปะ ชะโยติ นะโม นะมะหะ
 • โอม ชยะตี ชคะนิธิวะตี ภาคยะวตี
 • ธะนะวันตี ชยะ ชลละชะ วิลาสินี
 • คตะมหานะ วิจรัญตี ชยะ ศรี กะมะเล
 • หะริปรีเย ชลละนิธิ ตนะเย​ อัมพา
 • วิณาวัตตะ สุนทระทาสา อิกะมานะ
 • เตระหินะ อวะลัมพาฯ
 • โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ
 • ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย
 • ไชยะ มาตา มหาลักษมี
 • สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนีฯ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมีผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมีผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ  ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี  ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี  ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล