svasdssvasds

มูลนิธิเอเชีย-Google.org  เพิ่มทักษะดิจิทัลชุมชน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ก.ค. 2565 เวลา 4:45 น.

วิกฤตโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย

จากสินค้าที่เคยขายได้ ก็ขายไม่ได้ เพราะไม่รู้จะไปขายที่ไหน มูลนิธิเอเชีย องค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำไร จากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่มีสำนักงานอยู่ 18 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน เพราะทำงานร่วมกับเครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงจับมือกับ Google.org ส่งต่อทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับคนในชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

มูลนิธิเอเชีย-Google.org  เพิ่มทักษะดิจิทัลชุมชน
“อาภาพร วินิจกุลชัย” เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิเอเชียได้ริเริ่มโครงการ Go Digital ASEAN ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่คนในชุมชนพื้นที่ชนบท

 มูลนิธิเอเชียได้ร่วมกับ Google.org พัฒนาหลักสูตร โดยสำรวจจากความต้องการของคนในชุมชน ช่วงโควิดได้จัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom และขณะนี้ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรย่อยรูปแบบวิดีโอ 5 ตอนๆ ละ 10 นาที

มูลนิธิเอเชีย-Google.org  เพิ่มทักษะดิจิทัลชุมชน

พัฒนาการขายบนโลกออนไลน์ มีการเขียนเรื่องราวของสินค้า การทำตลาดด้วย 4P เพื่อให้เขาเข้าใจพื้นฐาน เข้าใจสินค้าของตัวเองก่อน สอนเรื่องการตั้งราคา โฆษณายังไง เทคนิคบนโลกออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า และยังมีการยกตัวอย่าง นำเคสที่เกิดขึ้นจริง มาให้ความรู้

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมแล้วกว่า 53,000 คน ใน 28 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ แบ่งเป็นผู้ชาย 35% หญิง 48% รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 32% อายุระหว่าง 35-49 ปีมีปริมาณเยอะที่สุด หลังการเรียนรู้ผู้อบรมได้นำทักษะต่างๆ ไปใช้จริง รวมทั้งค้นหาความรู้เพิ่มเติมจาก Google และมีการส่งต่อความรู้กันเองด้วย ทำให้สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้เกินเท่าตัว และมีกำไร และยังรู้จักการทำตลาดแบบพรีออเดอร์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น

 

หลังจากจบหลักสูตรระยะที่ 1 ไปแล้ว ประมาณกรกฎาคม 2565 จะเริ่มการทำงานระยะที่ 2 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย จากเดิมมีเพียงกลุ่มเดียว ที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่มั่นใจในความรู้ ไม่มีทักษะทางดิจิทัลมากนัก 2. มีทักษะความรู้ทางดิจิทัลบ้าง เคยขายออนไลน์อยู่แล้ว และ 3. ผู้ประกอบการระดับ SMEs และ MSMEs เรียนรู้ประสบการณ์จากระดับอาเซียน 
 ส่วนพื้นที่จะยังเน้นในพื้นที่เดิมคือ ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจขยายไปภาคใต้ โดยให้เครือข่ายเป็นคนคัดเลือก ซึ่งผู้หญิงจะได้รับโอกาสก่อน 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,796 วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด