เปิดขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณีเเล้ววันนี้ สายมูห้ามพลาด

01 มิ.ย. 2565 | 01:00 น.

วันนี้ (1 มิ.ย.) วัดจุฬามณีเปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถไหว้ขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” อย่างเต็มรูปแบบเเล้ววันนี้ สายมูห้ามพลาด

วันนี้เป็นวันแรกที่ "วัดจุฬามณี" เปิดให้สักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างเต็มรูป จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในวันแรกที่กลับมาเปิดวัดอีกครั้ง พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรและถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวาระมงคล หลังจากวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา วัดจุฬามณีได้ประกาศเปิดวัดเฉพาะทางเรือ/ทางน้ำ เพื่อให้ได้เดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน

เปิดขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณีเเล้ววันนี้ สายมูห้ามพลาด

วัดจะเปิดให้เข้าไปสักการะได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืน โดยกำหนดเวลาเปิด-ปิดของสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมีดังนี้

  • กุฏิหลวงปู่เนื่อง วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดเวลา 7.00-17.00 น./ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดเวลา 7.00-18.30 น.
  • ท้าวเวสสุวรรณโณ   ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งทั้ง 2 จุด สักการะได้ในเวลา 6.00 - 24.00 น.
  • แผนกวัตถุมงคล เปิด เวลา 9.00-18.00 น.

เปิดขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณีเเล้ววันนี้ สายมูห้ามพลาด

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี

วิธีบูชา 

  • จุดสักการะธูป 9 เล่ม และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ผลไม้ 5 อย่าง อาจเลือกเป็นผลไม้ดังต่อไปนี้ได้ 
  • กล้วย หมายถึง การมีลูกหลานมีบริวารมากมาย
  • สับปะรด หมายถึง มีความรอบรู้และสายตากว้างไกล
  • ส้ม หมายถึง มีโชคมีลาภ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น
  • องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม 
  • แอปเปิ้ล หมายถึง มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ผลไม้ที่สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน นั่นคือ สาลี่, ลําไย, ลิ้นจี่, ทับทิม, ทุเรียน, ขนุน, แก้วมังกร, เกาลัด, มะม่วง

 

เปิดขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณีเเล้ววันนี้ สายมูห้ามพลาด

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

ตั้งนะโม 3 จบ

(ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์)

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ 

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ 

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ