เปิดเคล็ดลับบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” อย่างไรให้ได้ผล มีข้อห้ามอะไรบ้าง

28 พ.ค. 2565 | 22:00 น.

เปิดเคล็ดลับบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” อย่างไรให้ได้ผล มีข้อห้ามอะไรบ้าง สายมูควรรู้ จะได้ไม่พลาดความเฮง ความปัง

"วัดจุฬามณี" เตรียมเปิดให้สักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างเต็มรูป จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในวันแรกที่กลับมาเปิดวัดอีกครั้ง พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรและถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวาระมงคลด้วย

ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย มักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ทำมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็น เทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชา

 

สำหรับใครที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเสริมดวง โชคลาภนั้นมีสิ่งที่ต้องข้อควรรู้ ก็คือ ข้อห้ามในการบูชา

ข้อห้าม บูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • ห้ามผิดศีล 5 ห้ามประพฤติตนไม่ดี จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมยทรัพท์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จยุแหย่ให้ชาวบ้านทะเลาะกัน และ การดื่มสุราของมึนเมา ทั้งหลาย
  • ห้ามทำลายศาสนา ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา
  • ห้ามทุจริต ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ หรือ ฉ้อโกงผู้อื่น
  • ห้ามเห็นแก่ตัว ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ และการให้ทาน

 

หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้ และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามการบูชาท้าวเวสสุวรรณข้างต้นไป เชื่อว่าการบูชาก็จะให้ผลอย่างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข และร่ำรวยเพรียบพร้อมไปด้วยเงินทอง