svasdssvasds

ข่าวปลอมมาก! ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ค. 2565 เวลา 2:09 น. 1.5k

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจง ประเด็นข่าวเรื่อง ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้ หลังดำเนินการตรวจสอบ โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นนี้ เป็นข้อมูลเท็จ วอนอย่าแชร์ต่อ

รายงานข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จากที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพว่า ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่พบการสระผมก่อนอาบน้ำ จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในห้องน้ำ มักเกิดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระหรือยืนปัสสาวะ มากกว่าขณะอาบน้ำ

 

โรคหลอดเลือดสมอง มี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง ซึ่งโดยภาพรวมพบภาวะสมองขาดเลือดมากกว่าเลือดออกในสมอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งสองภาวะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เป็นต้น 

สำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในห้องน้ำ มักเกิดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ หรือยืนปัสสาวะ มากกว่าขณะอาบน้ำ ซึ่งส่วนมากมันเกิดเป็นหลอดเลือดสมองแตก เหตุผลส่วนหนึ่งจากการเบ่งอุจจาระ ทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น จึงทำให้หลอดเลือดที่เปราะบางแตกออกได้ ส่วนการยืนปัสสาวะ ทำให้มีการลดลงของความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจ ทำให้เกิดอาการหน้ามืด หมดสติ และภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากภาวะความดันต่ำได้ 

 

การแช่น้ำอุ่นนานๆ เช่น แช่ออนเซน แล้วขึ้นจากน้ำก็พบอาการหน้ามืด หมดสติ และภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากภาวะความดันต่ำได้เช่นกัน จากหลอดเลือดขยายตัว ส่วนประเด็นเรื่องการอาบน้ำเย็นเริ่มจากเท้าขึ้นมา ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  

ข่าวปลอมมาก! ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง