‘KingBridge’ ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

24 เมษายน 2565

“KingBridge Tower” เครือสหพัฒน์ โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาคารแรกในไทย ชูแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอกย้ำความยั่งยืนทางธุรกิจ

“วิชัย กุลสมภพ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร

 

จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Circular Economy) มาปรับใช้กับโครงการ KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนพระราม 3 จนได้รับเลือกเป็น “CECI Pilot Project” ต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

การออกแบบโครงการ เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Green & Clean Innovation) เข้าด้วยกัน และถือเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างมาตรฐาน และ ระบบบริหารจัดการการก่อสร้างผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยงบลงทุน 6,000 ล้านบาท

 

การก่อสร้างให้ความสำคัญกับ Mass Study Concept โครงสร้างของตัวอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกแบบ 3 ชั้น (Insulated Glass) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลดอุณหภูมิ และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานด้วยระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ Building Automation System (BAS) การนำเทคโนโลยี BIM มาใช้เพื่อช่วยลดวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด การติดตั้ง Solar Cell Facade สำหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันเพื่อลดการใช้พลังงาน ระบบระบายอากาศ การเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ใช้อาคาร รวมไปถึงการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุ

นอกจากนี้ ยังออกแบบพื้นที่สีเขียว (Lush Co-working Space) ที่สนองตอบทั้งด้านการทำงานและการดูแลสุขภาพ เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันได้ ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่สำนักงาน, Co-working Space, ห้องประชุม, Healthy Canteen, สวนแนวตั้ง, ลู่วิ่ง และ Rooftop Restaurant ที่สามารถปรับพื้นที่ให้กลายเป็น Event Space ได้ พื้นที่อาคารรวมกว่า 85,000 ตร.ม. คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567

 

สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครือสหพัฒน์มีเป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ในงาน CECI: Action for Sustainable Future ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,776 วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2565